Katholieke Universiteit Nijmegen

Donderdag 22 mei: twaalfde aflevering succesvolle beurs Groeiende BBB-CarrièreBeurs, ondanks economische terugval Donderdag 22 mei zullen ir. J. Dekker, topman van TNO, mevr. drs. A.D.S.M. Nijs MBA, staatssecretaris van OC&W, en prof. dr. C.W.P.M. Blom de 12e BBB-CarrièreBeurs openen. Terwijl in Nederland vergelijkbare initiatieven veel hinder ondervinden van de economische misère, kan Nijmegen het hoofd makkelijk boven water houden. `We hebben er gezamenlijk de schouders onder gezet, met veel succes', aldus Vincent van den Hoogenband, voorzitter van de Stichting BètaBedrijvenBeurs.

De waardering voor het initiatief van Nijmeegse studenten is groot. `De beurs is interessant omdat ze staat voor een ijkpunt in de ontwikkeling van jonge academici', stelt ir. J. Dekker, voorzitter van de Raad van Bestuur van TNO. Niet alleen hij, maar veel prominente Nederlanders voor hem, benadrukten het belang van de BBB-CarrièreBeurs.
Ook internationaal staat de BBB-CarrièreBeurs in het centrum van de aandacht. Gerenommeerde tijdschriften als Nature en Science sturen afvaardigingen van hun carrière agentschappen naar Nijmegen. `Daar kunnen we alleen maar trots op zijn. Van alle Nederlandse beurzen, hebben ze ons gekozen', vertelt Van den Hoogenband.

Ruim en gevarieerd aanbod
De BBB-CarrièreBeurs, voorheen BètaBedrijvenBeurs geheten, geeft bedrijven en instellingen de mogelijkheid zich op de beurs te presenteren. Deze presentatie is gericht op studenten en vindt hoofdzakelijk plaats door middel van stands op de beursvloer en lezingen.
De jarenlange ervaring van de organisatie leidt tot een steeds gevarieerder aanbod aan bedrijven. In 2003 is het aanbod zo divers, dat elke bezoekende student aan zijn trekken komt. `Van ecologie en wiskunde, tot aan pharmacie, chemie en consultancy. Voor iedereen wat wils', aldus van den Hoogenband.

Meer informatie
Voor geïnteresseerden in de beurs: de BBB-CarrièreBeurs zal om 9:00 starten op de faculteit NWI van de KU Nijmegen. De Stichting BètaBedrijvenBeurs bestaat uit studenten van deze universiteit en heeft tot doel de studenten meer inzicht te geven in de diverse mogelijkheden die ze hebben na studie of promoveren. Voor meer informatie kunt u ook kijken op http://www-bbb.sci.kun.nl of mailen naar bbb@sci.kun.nl.
12-5-2003