LEI

Promotie Mw. Katrin Oltmer

Datum :22-5-2003
Tijd :10.45 uur
Plaats

:Vrije Universiteit, Auditorium

Contactpersoon :Katrin Oltmer
telefoon :070-3358217
email : Katrin.Oltmer@wur.nl
Contactpersoon :
telefoon :070-33
email :

Toelichting:

Katrin Oltmer zal op 22 mei haar proefschrift met als titel 'Agricultural policy, land use and environmental effects: studies in Quantitative Research Synthesis' verdedigen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Haar promoter is: Prof. dr. P. Nijkamp.

Samenvatting:

Landbouwhervorming - Het voornaamste doel van het traditionele landbouwbeleid in de meeste Westerse, geïndustrialiseerde landen na de Tweede Wereldoorlog was het veiligstellen van de voedselvoorziening. Dit doel werd gerealiseerd door intensivering, specialisatie en concentratie van de agrarische productie. Deze processen werden gestimuleerd door de inzet van beleidsinstrumenten als prijsstabilisatie en exportsubsidies. Helaas had dit type landbouwbeleid ook nadelen. De intensivering van de landbouwproductie ging gepaard met een toenemende druk op het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Naast de negatieve effecten op het milieu, drukte het traditionele landbouwbeleid ook zwaar op de overheidsbegrotingen. Een hervorming van het landbouwbeleid was daarom onvermijdelijk.In een drietal casusstudies onderzocht Katrin Oltmer verschillende beleidsinstrumenten die de hervorming van het traditionele landbouwbeleid moeten ondersteunen. De drie beleidsinstrumenten zijn: beheersovereenkomsten tussen boeren en waterleidingbedrijven, de EU landbouw- en milieuverordening en de overgang van prijssteun naar directe inkomenssteun bij de Europese subsidieverlening aan boeren. De casusstudies worden uitgevoerd met behulp van methoden uit de kwantitatieve onderzoekssynthese. Deze methoden maken gebruik van reeds bestaande studies, die op een statistische manier samengevat worden.De resultaten van het onderzoek wijzen erop dat alternatieve beleidsvormen inderdaad tot een vermindering van de negatieve effecten van de landbouw op het milieu kunnen leiden. Dit hangt wel af van een aantal factoren, zoals de betrokkenheid van de boeren bij het beleidsvormingsproces, de specifieke maatregelen die in het kader van het beleid uitgevoerd worden en het type landbouw dat in een bepaald gebied overheerst.

terug