Gemeente Smallingerland

Agenda PrintversieRaadscommissie Ruimte, Infrastructuur en Milieu 22 mei 2003

Aanvang 19.30 uur in de raadzaal

AGENDA Vergaderdoel


1. Opening

2. Mededelingen/ingekomen stukken

3. Vaststelling agenda vaststellend

4. Vaststelling besluitenlijst van 16 april jl. vaststellend
5. Dorpsvisie Boornbergum/Kortehemmen adviserend
6. Bedrijvenpark A7 Noord adviserend
7. Inspraak woningbouw De Ried adviserend
8. Welstandscriteria lichte bouwaanvragen adviserend
9. Planschadeverzoek Ureterpvallaat 8 adviserend
10. Planschadeverzoek Ureterpvallaat 9 adviserend