Gemeente Aalten


12-05-2003
Openbare commissievergadering van de welstand
Op 22 mei 2003 vindt een openbare vergadering plaats van de welstandcommissie.

Openbare commissievergadering van de welstand

Op 22 mei 2003 vindt een openbare vergadering plaats van de welstandcommissie. Deze vergadering is in het gemeentehuis van Lichtenvoorde. De agenda van de vergadering is vanaf dinsdagochtend voorafgaand aan de vergadering op te vragen bij afdeling Bouw-en Woningtoezicht van de gemeente Aalten, doorkiesnummer 493217. Klik op www.geldersgenootschap.nl om de recente agenda te raadplegen.