Digitale Gemeente Houten

Symbolische overdracht nieuwe spoortunnels Rondweg Houten

dinsdag 13 mei 2003 - Bron: ProRail

Op symbolische wijze draagt ProRail op 22 mei 2003 het beheer van de twee spoortunnels ten behoeve van de Nieuwe Zuidelijke Rondweg over aan de gemeente Houten. Om Houten Zuid op de huidige Rondweg aan te sluiten, start de gemeente medio mei met de aanleg van het ontbrekende stukje asfalt.

De komst van zon achttienduizend nieuwe inwoners in de Vinex-locatie Houten Zuid maakt het noodzakelijk dat er nieuwe wegen worden aangelegd en dat andere wegen een nieuwe functie krijgen. Daarom heeft de gemeente Houten in het voorjaar van 2001 prioriteit gegeven aan de bouw van deze twee betonnen tunnels. Onder de huidige stalen brug over de Schalkwijkseweg is een betonnen tunnel voor fietsers en voetgangers gebouwd; de tunnel voor het overige verkeer ligt circa 50 meter zuidelijker.

In het kader van deze overdracht brengt ProRail weer een informatiekrant uit. Dit is voorlopig de laatste. Door een koerswijziging van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn diverse investeringen van een aantal spoorprojecten uitgesteld. Ondanks dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen, waarin bij de minister wordt aangedrongen om op te zoek gaan naar andere mogelijkheden op de rijksbegroting, blijft ProRail afhankelijk van een besluit van de minister. Dat besluit is nog steeds niet genomen. Als de minister besluit zijn handtekening te zetten, komt ook geld beschikbaar om in Houten aan de gang te gaan. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dit zal zijn.

Copyright © Stichting Digitale Gemeente Houten 1996 - 2003 Deze website is een particulier initiatief en wordt derhalve NIET beheerd door de overheid (gemeente Houten).