Gemeente Woerden

30 km zone in Molenvliet-Oost

22 mei informatieavond
Om het verkeer voor schoolgaande kinderen in Molenvliet-Oost veiliger te maken wil de gemeente een 30 km zone instellen op een aantal grotere wegen in deze wijk. Op donderdag 22 mei wordt over deze plannen in het wijkgebouw de Wiekslag een informatieavond gehouden.

Verkeersveilige schoolomgeving
De gemeente wil de omgeving van de scholen in Woerden veiliger maken. Om dat te doen zijn verkeerskundigen van de gemeente in gesprek met verschillende scholen. In Molenvliet-Oost is hieruit een werkgroep ontstaan waar ook de wijkagent en de verkeersouders van de Molenwiekschool en de Erasmusschool deel van uit maken. Het plan dat op de informatieavond wordt toegelicht is door deze werkgroep ontwikkeld. Molenvliet-Oost is de eerste wijk waar het project verkeersveilige schoolomgeving gerealiseerd wordt.

Wat staat er te gebeuren?
Molenvliet-Oost bestaat al voor een groot gedeelte uit straten waar de 30 km grens geldt. In de toekomst wordt dit ook van toepassing op de wat grotere wegen in de wijk, bijvoorbeeld de Stromenlaan, de Polderbaan, de Molenvlietbaan en de Rivierenlaan. Om het gewenste rijgedrag af te dwingen worden op verschillende plaatsen verkeersremmende maatregelen genomen. Het gaat om kleine ingrepen, meestal om het plaatsen van drempels. De overlast tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden zal daarom gering zijn.

Informatieavond 30 km zone Molenvliet-Oost
Donderdagavond 22 mei
Wijkgebouw de Molenwiek
Stromenlaan 132, Woerden
De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 is de zaal open.