Praktijk Onderzoek Bloembollen en BolbloemenTop

22 en 24 mei 2003
Open dagen Sortimentstuin PPO Bomen, in Boskoop donderdag 22 mei: 13.00 - 17.00 uur
zaterdag 24 mei: 10.00 - 17.00 uur

Sortimentstuin wordt kennistuin
Op donderdag 22 mei en zaterdag 24 mei zijn er Open Dagen op de sortimentstuin bij PPO in Boskoop. Donderdag tussen 13.00 en 17.00 uur zijn vooral belangstellenden uit het groenvak van harte welkom. De tuin is op die dag 's morgens officieel heropend. De sortimentstuin van PPO Sector Bomen heeft in de afgelopen periode een belangrijke verandering ondergaan; niet alleen voor het oog, maar vooral qua opzet.

ISU.jpg (9794 bytes) Zo is de tuin in de toekomst hèt centrum voor overdracht van kennis en ervaringen binnen het sortiment van boomkwekerijproducten. De tuin geeft met bijna 2500 verschillende soorten en cultivars een goed beeld van het topsortiment bomen, struiken en vaste planten.

In de tuin heeft een aantal thema's een vaste plek gekregen. Ook is plaats ingeruimd voor nieuwigheden, onderhoudsarm beheer met vaste planten, fruitgewassen voor de siertuin en laanbomen. Mede door deze veranderingen krijgt de tuin beduidend meer inhoud.

Tijdens de open dagen zullen verspreid door de tuin vele stands aanwezig zijn waarin verschillende onderwerpen worden gepresenteerd rondom sortiment, gewasbescherming, bodem en bemesting. Tevens zullen diverse andere organisaties zich presenteren. Ook worden regelmatig rondleidingen door de tuin gegeven.

Op zaterdag 24 mei dag zal de tuin open staan voor het brede publiek van tuin- en plantenliefhebbers. Op deze dag zijn er specifieke publieksstands, zoals een plantendokter, demonstraties van stekken en enten, een plantenquiz en is er een workshop en kunstexpositie "Snaken op Staken".

De tuin is het resultaat van een nauwe samenwerking met een groot aantal betrokken partijen, waaronder met name: Productschap Tuinbouw, Koninklijke Vereniging van Boskoopse Culturen (KVBC), Plant Publicity Holland (PPH) en het Wellantcollege uit Gouda.
De laatste maanden is hard gewerkt aan een vernieuwde inrichting van de tuin. Daarbij zijn leerlingen van het Wellantcollege Groen MBO actief betrokken geweest. In de toekomst zal de band met het onderwijs verder versterkt worden. De tuin kan daardoor een belangrijke plek vormen voor het verzamelen en uitdragen van (sortiments)kennis binnen de productie van houtige gewassen.