Gemeente Velsen

PERSBERICHT

Leiden, 12 mei 2003
Kustveiligheid biedt ruimte voor hotels of voor de natuur? Geef uw mening over het Kennemerstrand IJmuiden ­ Op donderdag 22 mei vindt er van 19.00 tot 20.30 uur in 't Vlaggeschip aan het einde van de Kennemer Boulevard een interactieve bijeenkomst plaats over de toekomst van het Kennemerstrand in relatie tot de kustveiligheid. In een Lagerhuis-setting discussieert u samen met de lokale belangenverenigingen met Wethouder Floor Bal, Dhr. Marc janssen (Vereniging Kust en Zee en Stichting Duinbehoud) en Rijkswaterstaat over de kansen en beperkingen van het Kennemerstrand. Toegang gratis. Aangenomen wordt dat als gevolg van de klimaatverandering de zeespiegel in de komende 50 jaar zal stijgen en dat ook de golfslagkracht toeneemt. Dit stelt hogere eisen aan de zeewering. Ook in IJmuiden moeten de komende jaren maatregelen genomen worden om de veiligheid van het achterland op de lange termijn blijvend te kunnen garanderen. Aan de hand van drie scenario's ondervraagt de discussieleider de bestuurders en deskundigen om hun mening ten aanzien van het Kennemerstrand. Wethouder Bal zal daarbij ingaan op de plannen voor recreatie en toerisme op en rond het Kennemerstrand. Marc Janssen schetst een oplossing met aandacht voor meer natuur en een zandige kust. Rijkswaterstaat zet uiteen in hoeverre de gewenste ontwikkelingen mogelijk zijn, zonder de veiligheid van het achterland uit het oog te verliezen. Maar ook u komt in de discussie aan bod, want Vereniging Kust en Zee, uw lokale bestuurders en Rijkswaterstaat zijn zeker ook benieuwd hoe u erover denkt! Voorafgaand aan de discussie vindt er een `Zwakke Schakel'-quiz plaats, waarbij de autoriteiten aan de tand worden gevoeld over hun `kustkennis'. .
De interactieve discussie is een onderdeel van het programma rond de Week van de Zee 2003. Kom ook naar het Zoutbus Zeefestival op woensdag 21 en donderdag 22 mei van 12.00 tot 22.00 uur aan het einde van de Kennemer Boulevard met activiteiten voor jong en oud. Meer informatie is te vinden op www.weekvandezee.nl of in de Zeekrant verkrijgbaar bij onder meer VVV en bibliotheek. De toegang tot het evenement is gratis.