Katholieke Universiteit Nijmegen

KU Nijmegen: 80 jaar Midden in het Nijmeegse leven Symposium benadrukt verbondenheid universiteit en stad De aanwezigheid van de universiteit heeft een aanzienlijke invloed op het economische en sociaal-culturele klimaat in de stad Nijmegen. Dit wordt duidelijk tijdens het sympo-sium KU Nijmegen: 80 jaar Midden in het Nijmeegse leven, donderdag 22 mei. Het is een cadeautje van de gemeente Nijmegen aan de jubilerende universiteit. De presenta-tie is in handen van journalist en oud Nijmegenaar Fons de Poel.


Tijdens het symposium laten 3 wetenschappers van de universiteit zien wat de mensen in de stad hebben aan hun onderzoek. Hoe lang duurt het voordat iemand bij een specialist in een ziekenhuis terecht kan? Hoe houdt de jeugdzorg samen met de ouders moeilijke kinderen in de kritieke jaren van de opvoeding binnen boord? Hoe gezond zijn de Nijmegenaren? Daar-over gaat het tijdens het eerste deel van het symposium.
Prof. dr. A.C. van den Hout, hoogleraar innovatie van beleid in de intramurale gezondheids-zorg, heeft onderzocht hoe de invoering van de gezondheidszorg in een nieuwe stadsdeel als de Waalsprong tot stand is gekomen. "In de zorgsector is het nog moeilijker om nieuwe idee-een ingevoerd te krijgen dan in het bedrijfsleven" , is zijn stelling. Prof. dr. J. W. Veerman, hoogleraar Speciale Kinder- en Jeugdzorg doet praktijkgestuurd on-derzoek naar jeugdzorg. ´Jeugd binnen boord´ is niet alleen de titel van zijn bijdrage, maar ook de missie in zijn werk. Dr. ir. Femmy de Vegt is projectleider van een uitgebreide studie naar leefstijlen en gezondheidstoestand van Nijmegenaren. Zij presenteert de eerste resulta-ten van haar onderzoek waarin de bewoners van de binnenstad centraal staan.

Na de pauze debatteren bekende personen uit de stad en universiteit over de vraag of onder-nemers en gemeente wel voldoende gebruik maken van de kennis die op de universiteit aan-wezig is. Doet de stad genoeg voor de universiteit, of staat de universiteit met de rug naar de stad? Ook komen de brandende kwesties als woonruimte voor studenten en de bereikbaar-heid van de campus ongetwijfeld aan de orde . Uitgangspunt voor de discussie is een studie van prof. dr. J. Buursink, emeritus-hoogleraar sociale geografie naar de betekenis van de universiteit voor de stad.

Plaats: Aula Katholieke Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 2
Tijd: 14.00 -16.30 uur
13-5-2003