Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 14 mei 2003

In Wijkgebouw Den Akert
INFORMATIEAVOND OVER AFKOPPELEN SCHOON WATER

Op donderdag 22 mei aanstaande vindt er een informatieavond plaats in het gebouw van Wijkvereniging Den Akert, Eikelaar 2a. Onderwerp van de bijeenkomst is het afkoppelen van water in de wijk De Akert. De avond wordt voorgezeten door wethouder S.A.J. van Leijsen en begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom, ook als u niet in De Akert woont.

Als het regent, sneeuwt of hagelt, valt deze neerslag op verharde oppervlakken zoals straten, trottoirs en daken. Vervolgens wordt dit schone water afgevoerd naar het riool, waar het wordt vermengd met huishoudelijk afvalwater (bijvoorbeeld uit de wc). Dat is zonde, want neerslag is eigenlijk zo schoon dat het water opnieuw kan worden gebruikt voor allerlei doelen, bijvoorbeeld voor het sproeien van de tuin.

We moeten er dus voor zorgen dat het schone water gescheiden wordt van het vuile water. Dat kan gerealiseerd worden door het schone water 'af te koppelen'. Er wordt dan, naast de gewone rioolbuis die het vuile water afvoert, nog een tweede buis aangelegd in de straat aan de voorkant van de huizen. Hierop worden kolken, de putjes aan de zijkant van de straten aangesloten. Als er neerslag valt, stroomt het schone water via deze kolken in dit tweede riool. Het schone water is nu dus gescheiden van het vuile water.

AKERT PILOTPROJECT
Ook de gemeente gaat schoon water van vuil water afkoppelen. We beginnen hiermee in de straat Akert, omdat het riool daar toch al aan vervanging toe is en we hier dus meteen een tweede rioolbuis kunnen aanleggen. We hebben ook voor de Akert gekozen als pilotproject, omdat de Kleine Dommel hier dichtbij ligt. Als het regenwaterriool na een flinke bui te vol wordt, kan het water makkelijk overstromen naar dit riviertje.

VOORBEELDGEMEENTEN
Een aantal gemeenten is ons al voorgegaan in het afkoppelen van schoon water, waaronder de gemeenten Eindhoven, Breda en 's-Hertogenbosch. In de Bossche wijk De Vliert is bijvoorbeeld al een groot aantal woningen afgekoppeld. Mevrouw Th. van der Wijst van het bureau 'Wijst met Water', zal tijdens de informatieavond aanwezig zijn. Aan de hand van een presentatie vertelt zij een algemeen verhaal over regenwater en zet zij de ervaringen met het afkoppelen in De Vliert uiteen.

We hebben u in vorige publicaties al verteld dat u ook water kunt afkoppelen in uw eigen tuin. Tijdens de informatieavond leggen we precies uit hoe u dat moet doen. Ook hoort u hoe we het project in De Akert zullen gaan aanpakken en hoe u mee kunt doen aan dit project.

AANMELDEN
Wilt u bij de informatieavond aanwezig zijn? Dan vragen wij u, ter voorbereiding op de avond, om uw komst vooraf te melden via telefoonnummer 2893893.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Lubeek van de afdeling Gemeentewerken. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 2893980. U kunt ook bellen met de heer T. Martens van de afdeling Voorbereiding & Vastgoed, telefoon 2893984.