Gemeente Velsen

Velsen, 13 mei 2003

Omleidingroute voor bus en hulpdiensten Van den Vondellaan Driehuis

Op donderdag 22 mei a.s. wordt, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, gestart met de afrondende fase van de werkzaamheden aan de Van den Vondellaan. In deze fase worden asfalteerwerkzaamheden uitgevoerd aan de rijbaan van de Van den Vondellaan. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van de asfaltdeklaag van de rijbaan.

Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt de Van den Vondellaan op donderdag 22 mei in zijn geheel afgesloten voor al het verkeer. De afsluiting geldt ook voor de lijndiensten van Connexxion en de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance).

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is, in overleg met de politie, besloten om gedurende deze dag een omleidingroute in te stellen voor de lijndiensten van Connexxion en de hulpdiensten. Voor het overige verkeer blijft de bestaande omleidingroute van kracht.

De omleidingroute voor de lijndiensten van Connexxion en de hulpdiensten is als volgt: Rotonde Waterloolaan rechtsaf Driehuizerkerkweg, Driehuizerkerkweg linksaf P.C. Hooftlaan / Schaepmanlaan, rechtdoor Schaepmanlaan, linksaf Nic. Beetslaan, rechtsaf rotonde Nic. Beetslaan / Van Den Vondellaan richting Santpoort en visa versa.

Om ervoor te zorgen dat het verkeer goed kan doorstromen worden er op de volgende gedeeltes van de omleidingroute parkeerverboden geplaatst:
- Driehuizerkerkweg vanaf de rotonde Waterloollaan t/m de Da Costalaan.

- Gedeelte Driehuizerkerkweg tussen nr. 77 en 81.
- Driehuizerkerkweg tussen Hofdijklaan en Feithlaan.
- Kruising Driehuizerkerkweg / P.C. Hooftlaan / Schaepmanlaan.
- Schaepmanlaan vanaf de R.K. kerk t/m de Nic. Beetslaan.
- Nic. Beetslaan beide zijde vanaf de Schaepmanlaan hoek Nic. Beetslaan tot de rotonde Van Den Vondellaan.

De borden ten behoeve van deze parkeerverboden worden op woensdag 21 mei geplaatst.
In overleg met de politie is afgesproken dat, gedurende de uitvoering van de werkzaamheden, er een tijdelijke wegsleepregeling van kracht is.