Universiteit van Utrecht

Persuitnodiging van de Universiteit Utrecht
Wetenschapswinkel Biologie

15 mei 2003

Naar aanleiding van 25-jarig bestaan
Wetenschapswinkel Biologie houdt maatschappelijke betrokkenheid wetenschappers onder de loep

De Wetenschapswinkel Biologie van de Universiteit Utrecht bestaat dit jaar 25 jaar. Om dat te vieren organiseert de winkel op donderdag 22 mei 2003 een symposium over de maatschappelijke betrokkenheid van wetenschappers. Naast twee korte lezingen is er die dag vooral tijd voor een uitgebreide discussie over de rol van de wetenschap in de politieke en maatschappelijke besluitvorming. Ook verschijnt een lustrumboek met daarin essays over de maatschappelijke betrokkenheid van bekende Utrechtse wetenschappers als Ambrosius Hubrecht en Frits Went.

Wetenschap en maatschappij
Er zijn verschillende manieren waarop wetenschappers invulling geven aan de betrokkenheid die vanuit de maatschappij van hen gevraagd wordt. Ze werken bijvoorbeeld aan toepassingsgericht onderzoek, zetten hun deskundigheid in binnen commissies, of proberen via de media wetenschappelijke gegevens te verduidelijken voor het brede publiek. De wil is er dus, maar toch raakt de universiteit het imago van ivoren toren maar niet kwijt. Is die toren eigenlijk een fabeltje, en is de universiteit tegenwoordig echt een open huis? Of moeten wetenschappers hun deskundigheid meer of anders gebruiken om maatschappelijke groepen te steunen in het politieke debat? Met die laatste vraag komen de wetenschapswinkels in beeld.

Discussiearena
Het programma van het symposium bestaat uit twee korte lezingen en een uitgebreide discussiearena. De eerste lezing gaat over de maatschappelijke betrokkenheid van bekende (Utrechtse) wetenschappers, zoals Hubrecht, Went, Kruyt en Magnus.
De tweede lezing gaat over maatschappijgericht onderzoek in de laatste 25 jaar, in het bijzonder het werk van de Wetenschapswinkel Biologie. Aan de hand van beeldmateriaal uit het archief ziet u hoe de wetenschapswinkel zich ontwikkelde van vrijwilligersorganisatie tot coördinator van het EU-project ISSNET (Improving Science Shop Networking; zie persbericht in het archief op www.uu.nl/nieuws). De middag wordt afgesloten met een uitgebreide discussiearena over de rol van wetenschappelijk onderzoek in het maatschappelijk en politiek debat. Daarvoor is een forum met vertegenwoordigers vanuit wetenschap, politiek en maatschappij uitgenodigd.

Lustrumuitgave
De speciale lustrumuitgave van de Wetenschapswinkel Biologie bevat essays over de maatschappelijke activiteiten van bekende Utrechtse wetenschappers, zoals Hubrecht, Went, Kruyt en Magnus, naamgevers van verschillende gebouwen en instituten van de Universiteit Utrecht. Maar ook Albert Einstein, omdat hij al bijna tien jaar in het logo van de Utrechtse wetenschapswinkels prijkt. De lustrumuitgave wordt gratis verstrekt aan alle deelnemers op het symposium.

Programma
13.00 - 13.30 Ontvangst
13.30 - 13.35 Welkomstwoord dagvoorzitter dr. Bas Blaauboer, Institute for Risk Assessment Sciences, UU
13.35 - 13.50 Inleiding op het thema, Prof. dr. Wiel Hoekstra, oud-decaan Faculteit Biologie, UU
13.50 - 14.15 Betrokkenheid van bekende wetenschappers bij de maatschappij, Dr. Bert Theunissen, Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Wiskunde en Natuurwetenschappen, UU
14.15 - 14.35 Maatschappijgericht onderzoek in retrospectief, 25 jaar Wetenschapswinkel Biologie, Drs. Maaike Lürsen, oud-hoofd Wetenschapswinkel Biologie
14.35 - 14.40 Presentatie lustrumboek aan het bestuur van de Utrechtse Biologenvereniging (UBV) door de dagvoorzitter
14.40 - 15.00 Pauze en uitreiking lustrumboek aan deelnemers symposium. 15.00 - 16.00 Discussiearena: Wat kan de wetenschap betekenen binnen politieke en maatschappelijke besluitvorming? onder leiding van prof. dr. Henk Tieleman, oud-decaan faculteit Godgeleerdheid, UU. Met vertegenwoordigers uit:

- de wetenschap (dr. Bas Blaauboer),

- de maatschappij (drs. Nico Salm, Natuur-en Milieufederatie Utrecht)
- de politiek (drs. Marie Louise van Kleef, wethouder Utrecht)
Locatie: Zaal O 111, Kruytgebouw, Universiteitscentrum De Uithof, Utrecht. Deelname aan het symposium is gratis.