Ingezonden persbericht

Symposium Climate Change and Extreme Weather Events: How Prepared is the Red Cross in Europe?

Rode Kruis bereidt zich voor op humanitaire gevolgen klimaatverandering

Op 22 en 23 mei vindt bij WL Delft Hydraulics (Waterloopkundig Laboratorium) in Delft het symposium Climate Change and Extreme Weather Events: How Prepared is the Red Cross in Europe? plaats. Het doel van dit symposium is om medewerkers van Rode Kruis-verenigingen uit een groot aantal Europese landen hun verschillende ervaringen op het gebied van onder meer overstromingen met elkaar te laten delen, met het oog op de verwachte toename van het aantal extreme weersituaties als gevolg van klimaatverandering.

Rode Kruis-vertegenwoordigers uit meer dan 14 Europese landen hebben toegezegd aanwezig te zijn. Een aantal van hen zal presentaties verzorgen over hun (nationale) ervaringen met grote of hevige korte overstromingen. Daarnaast worden presentaties gegeven door een aantal wetenschappers en beleidsmakers waaronder Gunther Können, die een beeld schetst van wat het KNMI in Europa op het gebied van klimaatverandering en extreem weer verwacht, Paolo Reggiani en Jaap Schellekens van het Waterloopkundig Laboratorium in Delft over het ´European Flood Forecasting System´ waarbij de nadruk ligt op het nut van zo´n systeem bij evacuaties en Ad de Roo van het Joint Research Centre van de Europese Commissie, die dieper ingaat op de Europese waarschuwingssystemen in het geval van overstromingen.

Het Rode Kruis Klimaatcentrum wil het jaar van de herdenking van de watersnoodramp in 1953 gebruiken om naar de toekomst te kijken. De grote overstromingen en aardverschuivingen die in de zomer van 2002 Frankrijk en Centraal Europa en afgelopen november het Alpengebied troffen, passen in de trend van een toename van extreme weersituaties die waarschijnlijk het gevolg is van klimaatverandering.

Het Rode Kruis Klimaatcentrum beoogt kennis op het gebied van klimaat en weersextremen te benutten in de hulpverlening. Kennisuitwisseling moet ertoe leiden dat de invloed van klimaatverandering op het ontstaan en de intensiteit van natuurrampen hoger op de agenda van beleidsmakers en uitvoerende organisaties komt te staan. Het centrum wil bevorderen dat (klimaat)deskundigen, hulporganisaties en overheden gezamenlijk concrete initiatieven ontwikkelen om de weerbaarheid van de bevolking in rampgevoelige gebieden en situaties te vergroten, in Europa, maar nog meer in ontwikkelingslanden.

Volgens het Rode Kruis ligt de nadruk wereldwijd te veel op noodhulp, hulp ná een natuurramp, en te weinig op programma´s die de bevolking wapenen voordat de ramp plaatsvindt. De praktijk leert dat een goede voorbereiding tot minder slachtoffers en schade leidt. Het planten van bossen gaat erosie en daarmee wateroverlast tegen. Het inrichten van waarschuwingssystemen zorgt ervoor dat mensen tijdig zichzelf, goederen van waarde en vee in veiligheid kunnen brengen. Het bouwen van orkaanbestendige huizen en opslagplaatsen voor hulpgoederen redt mensenlevens en beperkt de schade. Het Klimaatcentrum zal Rode-Kruis- en Rode-Halve-Maanverenigingen overal ter wereld ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van dergelijke projecten.Ingezonden persbericht