Regiopolitie Noord- en Oost Gelderland

Beste redactieleden,

Sinds 1 mei heeft Gert Jan van Setten, teamchef van politie Doetinchem de taak van plaatsvervangend districtschef ad interim in het district Apeldoorn op zich genomen. Op donderdag 22 mei wordt van 15.00 uur tot 17.00 uur een afscheidsreceptie gehouden in de kantine van het politiebureau, C. Missetstraat 4 in Doetinchem. Jullie zijn hierbij welkom.

Met vriendelijke groeten,

Henny Plant Voorlichting politie district Achterhoek 0314 - 694011