FNV BONDGENOTEN

Persconferentie: Achterbanraadpleging FNV Bondgenoten

Onder het motto 'Sociaal Akkoord? Zo, ja onder welke voor waarden?' heeft FNV Bondgenoten afgelopen maand de stemming onder de achterban gepeild. Bijna 4.000 leden vulden een enquête in met vragen over levensloop, scholing, gezond werken, medezeggenschap, ziektekosten, pensioenen, koopkracht en de koppeling tussen lonen en uitkeringen.

Donderdag presenteren Henk van der Kolk en Anja Jongbloed de resultaten van deze achterbanraadpleging. Tevens zullen zij een voorschot nemen op de vraag wat de uitkomst betekent voor de inzet Van FNV Bondgenoten in het centrale overleg met de overheid en werkgevers in Den Haag en aan de onderhandelingstafel bij de bedrijven.

Plaats: Hoofdkantoor FNV Bondgenoten, Goeman Boergesiuslaan 77, Utrecht.
Tijdstip: donderdag 22 mei om 15.00 uur

Meer informatie:
Ingrid van den Berg, voorlichter FNV Bondgenoten,
030-2738478/06-51405832

20 mei 03 10:17