Ingezonden persbericht

Zoetermeer, 22 mei 2003

Aan de redactie economie

Vervoerders in noorden des lands werken gezamenlijk aan brandstofbesparing

Transport en Logistiek Nederland start op 22 mei met een brandstofbesparingsproject voor transportbedrijven in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Doel is om het brandstofverbruik te verlagen. Dat levert financieel voordeel op voor de bedrijven, maar het is ook goed voor het milieu.

Aan het project, dat 'Blik op Brandstof' heet, kunnen maximaal 15 bedrijven uit de sector transport en logistiek meedoen. De deelnemers krijgen de komende 18 maanden individueel advies van een adviseur van Transport en Logistiek Nederland op welke manier ze in hun eigen organisatie de grootste besparing kunnen bereiken. Dat kan bijvoorbeeld door het organiseren van cursussen zuinig rijgedrag voor chauffeurs, de juiste bandenspanning en goede registratie van het brandstofverbruik. Verder komen de bedrijven regelmatig in groepsverband bij elkaar ten behoeve van de voortgang en om onderling ervaringen uit te wisselen.

Ook elders in het land heeft Transport en Logistiek Nederland vergelijkbare brandstofbeparingsprojecten opgezet. Een groep vervoerders van 'Blik op Brandstof' uit Gelderland/Overijssel slaagde erin een besparing van drie procent te bereiken, in totaal 330.000 liter diesel.

Met de 'Blik op Brandstof' projecten wil Transport en Logistiek Nederland een bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot. Dat is goed voor het milieu. Maar het is ook financieel aantrekkelijk. Na personeelskosten is brandstof de tweede kostenpost voor transportbedrijven. Het gaat om gemiddeld 15 procent van de totale bedrijfskosten.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Transport en Logistiek Nederland, de afdeling PRV, Clarisse Buma, 079-3636115, of Johan van Bergen van het regiokantoor in Drachten, 0512-525707.

Clarisse van Haersma Buma
Persvoorlichter en woordvoerder

Afdeling Public Relations en Voorlichting
Transport en Logistiek Nederland
per 14-12-2002: Boris Pasternaklaan 22
(Wijk 19 Rokkeveen)
Postbus 3008, 2700 KS Zoetermeer
Telefoon 079-3636115, Fax 079-3636259
06-51806340
E-mail: cbuma@tln.nl, internet www.tln.nl