Gemeente Ameland


Nieuwsberichten

20-05-2003
Vergunningen

Vrijstellingsverzoeken

* Stichting de Aanleg, Oosterhiemweg 1 te Hollum, voor de uitbreiding van golfbaan d'Amelander Duinen op de percelen plaatselijk bekend Verbindingsweg te Hollum.

Vanaf 22 mei 2003 ligt het bovenstaande verzoek ter inzage voor inspraak. U kunt uw zienswijze tot 5 juni 2003 bekend maken aan het college van B&W.

Inlichtingen: mevrouw H.G. Post (tel. 0519-555527). Verleende vergunningen
Tegen onderstaande vergunningen kunt u tot 3 juli 2003 schriftelijk bezwaar maken bij het college van B&W.

Bouwvergunningen

* Gemeente Ameland, voor het gedeeltelijk vernieuwen van het terras op het perceel Duinweg 21 te Nes.

* Y.B. Wagenaar, voor het wijzigen van de kozijnen op het perceel Kardinaal de Jongweg 27 te Nes.

* E. Schuurman, voor het vernieuwen van de dakgoot op het perceel Jacobshiem 1 / Hoge Miedeweg 10 te Nes.

* J. Overmars, voor het bouwen van een woning op het perceel Paasduinweg 53 te Buren (bouwvergunning 1e fase).
* Fa. Jan de Jong, voor het aanbouwen van een erker op het perceel Badweg 14 te Hollum.

* L.J. Kooiker-Brouwer, voor het vernieuwen van de kozijnen op het perceel Noordwal 2 te Hollum.

Aangevraagde vergunningen
Bezwaren kunnen in dit stadium nog niet worden ingediend. Publicatie van de ingediende bouwaanvragen heeft slechts ten doel om belanghebbenden de gelegenheid te bieden de procedure te volgen (artikel 41 van de Woningwet).

Reguliere bouwvergunning

* Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland, voor het veranderen van machinekamer vuurtoren tot woning op het perceel Oranjeweg 46 te Hollum.

* Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland, voor het bouwen van 4 woningen op het perceel 't Skottepad te Ballum.

* J. Oud, voor het vernieuwen van de dakgoten op het perceel Rixt van Doniastraat 12 en Jan Kleinstraat 2 te Nes.
* De Holm bv, voor het bouwen van 8 recreatiewoningen op het perceel Jan Roepespad te Hollum.

* A.C. Manje voor het bouwen van een kapschuur op het perceel Camminghastraat 13 te Ballum.

Lichte bouwvergunning

* J. Brouwer, voor het plaatsen van een schuifdeur op het perceel Kooiplaats te Buren.

* VVV Ameland, voor het plaatsen van bewegwijzering bij het VVV kantoor op het perceel Bureweg 2 te Nes.

Rectificatie

Verzoeken om tijdelijke vrijstelling
van bestemmingsplan (artikel 19 lid 1 WRO)
Vanaf 15 mei 2003 liggen de onderstaande verzoeken ter inzage. U kunt uw bedenkingen tot 12 juni 2003 bekend maken aan het college van B & W.
§ P. Brouwer, Middelhiem 9 te Buren, voor het bouwen van een woning op het perceel plaatselijk bekend Middelhiem te Buren. § Watersportvereniging, p/a Badweg 14 te Hollum, voor het plaatsen van een materiaalcontainer/clubhuis op het strand zuid-west te Hollum bij paal 1.

Wij zijn voornemens medewerking te verlenen aan de bovenstaande verzoeken met gebruikmaking van artikel 19 lid 1 van de Wet van de Ruimtelijke Ordening.

Inlichtingen: mevrouw H.G. Post (tel. 0519-555527).
---

© 2002 Gemeente Ameland