Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer Amsterdam


Extra geld voor onderhoud Eco-oevers

Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer trekt jaarlijks 50.000 euro extra uit om het onderhoud van de ecologische oevers in het stadsdeel goed te regelen. Voor dat geld speurt een groenmedewerker in zijn bootje dagelijks naar drijfvuil tussen de wuivende rietpluimen langs de natuurlijk ingerichte oevers. Op 22 mei maakt wethouder Tys de Ruijter (GroenLinks) de eerste officiële inspectietocht.

Netwerk van ecologische oevers
In het stadsdeel bestaat al een netwerk van natuurlijke oevers langs het Ma Braunpad, langs de Haarlemmerweg, in het Gerbrandypark, in het Eendrachtspark en rond volkstuincomplexen in de Osdorper Binnenpolder. Bij dit soort oevers komt er een geleidelijke overgang tussen het water en de walkant. Verantwoordelijk wethouder Tys de Ruijter wil dat netwerk verder uitbreiden, "op dit moment denken we over een eco-oever langs de ringspoorbaan die de natuurlijke oevers langs de Haarlemmerweg en in het Gerbrandypark met elkaar moet verbinden."

Waterkwaliteit en soortenrijkdom
Door de aanleg van eco-oevers verbetert de waterkwaliteit aanzienlijk en komen er beschutte plekken voor planten en dieren die graag in een natte moerasachtige omgeving verblijven. Als deze natuurlijk ingerichte oevers op elkaar aansluiten en natuurgebieden als de Brettenzone en de Sloterplas met elkaar verbinden, komen er vanzelf meer verschillende soorten dieren en planten. Naast deze voordelen zijn eco-oevers met hun geleidelijke overgang van land naar water "gewoon een lust voor het oog".

Eigen leefomgeving schoonhouden
Tot nu toe was het beheer van de eco-oevers problematisch. "Veel bewoners langs die oevers klaagden over drijfvuil tussen het riet. Met de komst van het inspectiebootje is dat nu grotendeels verleden tijd", licht De Ruijter toe. "Als bestuur investeren wij in een schoon stadsdeel, wij willen die verantwoordelijkheid samen met onze bewoners dragen. Ook zij moeten hun aandeel leveren en de eigen leefomgeving schoon houden, samen met ons." De nieuwe medewerker ecologische watergangen controleert voortaan dagelijks vanuit zijn bootje op drijfvuil. Bovendien houdt hij de ontwikkeling van de oevers in de gaten en hij kan in vroeg stadium botulisme signaleren.

(foto boven:)
Rob de Beurs, de nieuwe medewerker ecologische watergangen bij de natuurlijke oever langs het Ma Braunpad.

Contact:
Paul de Groot