Gemeente Sittard-Geleen

Aan de redactie

Persbericht

Doorkiesnummer: (046) 47 7 8006 Sittard-Geleen, 20 mei 2003
Onderwerp: Actie Zonne-energie

Ook dit jaar organiseert de gemeente weer een actie zonne-energie. Hiermee wil de gemeente de toepassing van duurzame energie stimuleren. Voorgaande jaren beperkte het aanbod zich tot een zonneboiler (voor warm tapwater), maar dit jaar zijn ook PV-panelen opgenomen. PV staat voor Photo Voltaisch; bij dit systeem wordt licht omgezet in elektriciteit. De actie wordt georganiseerd samen met de Intergemeentelijke milieudienst Beek-Stein en energiebedrijf Eneco.

Drempel verlagen

Ondanks de subsidieregeling van VROM zijn de nodige investeringen in zonneboilers en met name PV-systemen een drempel voor de klant om tot aanschaf over te gaan. Door de gemeentelijke subsidie en een extra subsidie van energiebedrijf Eneco wordt deze drempel aanzienlijk verlaagd.

Informatiemarkt

Donderdag 22 mei is er van 16.30-20.30 uur een informatiemarkt in het gemeentehuis Geleen. GeĂŻnteresseerden krijgen daar informatie over de actie, kunnen vragen stellen aan de gemeente, het energiebedrijf, de leveranciers en installateurs over de werking, installatie en kosten van zonneboilers en PV-panelen.

Alle informatie staat ook op de website www.sittard-geleen.nl en is verkrijgbaar bij de balies van de Stadswinkels.

einde bericht

---- --