Actueel

Terechtzitting inzake Laurus N.V. van 22 mei 2003
Bron: Gerechtshof Amsterdam

Datum actualiteit: 20-05-2003

PERSBERICHT VAN DE ONDERNEMINGSKAMER

TERECHTZITTING IN DE ZAAK LAURUS N.V.

Ter griffie van de Ondernemingskamer zijn ingekomen het verzoek van UB Holding B.V. en Lijmar B.V. (advocaten: mr E.M. Soerjatin en mr M. Holtzer), primair strekkende tot het bevelen van een nader onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Laurus N.V. en subsidiair strekkende tot de vaststelling van wanbeleid van Laurus N.V. en het verzoek van Vereniging van Effectenbezitters (advocaat: mr J.H. Lemstra), eveneens strekkende tot de vaststelling van wanbeleid bij Laurus N.V.

De terechtzitting in deze zaak zal plaatsvinden op donderdag 22 mei 2003 om 10.00 uur in één der zalen van het Paleis van Justitie aan de Prinsengracht 436 te Amsterdam. Op die dag zal uitsluitend de behandeling van het verzoek van UB Holding B.V. en Lijmar B.V. tot het bevelen van een nader onderzoek aan de orde zijn.

De voortzetting van de terechtzitting is bepaald op donderdag 19 juni 2003.

Mevrouw mr T.A.M. Tijhuis,
Griffier van de Ondernemingskamer.