Katholieke Universiteit Nijmegen

Symposium in samenwerking met de Gemeente Nijmegen: KU Nijmegen: 80 jaar Midden in het Nijmeegse Leven

Datum 22-5-2003

Tijd van 14:00 tot 17:00 uur
Plaats Aula Katholieke Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 2 Spreker Verschillende sprekers
Soort Evenement symposium
Beschrijving

De gemeente Nijmegen biedt de jubilerende universiteit dit symposium aan om de verbondenheid van universiteit en stad te benadrukken.
Tijdens het symposium wordt met enkele voorbeelden getoond welke betekenis het onderzoek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen heeft voor het dagelijkse leven van de inwoners van de stad.

Hoe lang duurt het voordat iemand bij een specialist in een ziekenhuis terecht kan? Hoe houdt de jeugdzorg samen met de ouders moeilijke kinderen in de kritieke jaren van de opvoeding binnen boord? Hoe gezond zijn de Nijmegenaren? Daarover gaat het tijdens het eerste deel van het symposium. Prof. dr. A.C. van den Hout, hoogleraar innovatie van beleid in de intramurale gezondheidszorg, presenteert een model voor een transmuraal gezondheidscentrum in het Nijmeegse Stadsdeel de Waalsprong, als dependance van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.

Prof. dr. J. W. Veerman, hoogleraar Speciale Kinder- en Jeugdzorg doet praktijkgestuurd onderzoek naar jeugdzorg. ´Jeugd binnen boord´ is niet alleen de titel van zijn bijdrage, maar ook de missie in zijn werk. Dr. ir. Femmy de Vegt verzorgt een presentatie van een uitgebreide studie naar leefstijlen en gezondheidstoestand van Nijmegenaren.


Tijdens het symposium debatteren bekende personen uit de stad en universiteit in de vorm van het Lagerhuis over brandende kwesties als woonruimte voor studenten en de bereikbaarheid van de campus. Maar ook over de vragen: Is de stad zich voldoende bewust van de waarde van de universiteit voor Nijmegen? Doet de stad genoeg voor de universiteit, of staat de universiteit met de rug naar de stad?


* www.kun.nl/lustrum