Gemeente Apeldoorn

Belangrijkste onderwerpen raadsvergadering 22 mei

Perbericht van de gemeenteraad

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft donderdag 22 mei onder meer de onderstaande onderwerpen op de agenda staan.

Concernjaarrekening 2002
In de jaarrekening vertellen burgemeester en wethouders welke plannen zij in 2002 hebben uitgevoerd en wat dat de Apeldoornse samenleving heeft gekost. Met dualisering na de verkiezingen van maart 2002 zijn burgemeester en wethouders sterker verantwoordelijk voor de uitvoering en heeft de gemeenteraad een meer controlerende rol. Dat maakt de behandeling van de jaarrekening spannender dan in andere jaren.

In opdracht van de raad heeft de rekeningcommissie de jaarrekening van de gemeente onderzocht. De commissie concludeert dat de gemeente Apeldoorn een degelijk financieel beleid voert. Grote tegenvallers waren er niet in 2002. De exploitatie van de jaarrekening sluit met een overschot van 3,9 miljoen Euro. De informatie in de jaarrekening over de geleverde prestaties kan beter. Dat is van belang voor de raad die moet kunnen controleren. Maar ook voor de bevolking van Apeldoorn die recht heeft op een stuk publieke verantwoording van de gemeente. Voor een beter inzicht in de prestaties hoeft de stad niet te wachten tot een volgende jaarrekening. De rekeningcommissie roept het college op om voor zaken als het mobiliteitsbeleid, de woningbouwproductie, de onderwijshuisvesting en de arbeidsvoorziening (Centrum voor Werk en Inkomen) sneller informatie te leveren zodat de raad kan meesturen op de resultaten van het beleid.

Demonstratie van zaterdag 17 mei jl.
Als gevolg van de uitspraak van de rechter op13 mei jl. heeft de gemeente Apeldoorn het comité Kusters/Malcoci alsnog in de gelegenheid gesteld om te demonstreren. Hiervoor is een noodverordening afgekondigd. Deze noodverordening dient nog te worden bekrachtigd door de gemeenteraad en wordt daarom geagendeerd voor deze raadsvergadering.

© 1996-2003 - Gemeente Apeldoorn - Disclaimer
Webserver: 1