GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 21 mei 2003 12:27
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentatie initiatiefwet voor een referendum over de Europese Grondwet

(21 mei 2003)

Op 22 mei 2003 presenteren de Tweede Kamerleden Farah Karimi (GroenLinks), Niesco Dubbelboer (PvdA) en Boris van der Ham (D66) een gezamenlijk initiatiefwetsvoorstel voor een raadplegend referendum over het grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie.

Dit verdrag, dat door de Europese Conventie wordt opgesteld en vermoedelijk eind 2003 door de Europese regeringsleiders zal worden gesloten, zal een mijlpaal vormen in de geschiedenis van de Europese integratie. De indieners van het wetsvoorstel menen dat invoering van een Europese Grondwet bij uitstek een besluit is om aan de burgers voor te leggen, vóór ratificatie door de lidstaten. Een uitspraak van de bevolking voor parlementaire ratificatie verhoogt de betrokkenheid bij en de legitimiteit van de hervormingen die voortvloeien uit de Europese Conventie.

Het wetsvoorstel van Karimi, Dubbelboer en Van der Ham sluit aan bij de Europese Referendum Campagne, die beoogt in alle EU-landen op de dag van de verkiezing van het Europees Parlement een referendum over het grondwettelijk verdrag te houden. Indien het wetsvoorstel op tijd wordt behandeld door het parlement, kan Nederland het 17e EU-land worden waar een referendum over de Europese Grondwet zal worden gehouden. De raadpleging kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van een grensoverschrijdend publiek debat en het aanzuiveren van het 'democratisch tekort' van de EU.

De initiatiefnemers zullen het wetsvoorstel tijdens de bijeenkomst in Nieuwspoort nader toelichten. Een eerste reactie zal worden gegeven door Arjen Nijeboer, coördinator van de Europese Referendum Campagne in Nederland.

Datum: 22 mei 2003
Tijd: 10.30 uur
Plaats: Nieuwspoort, Den Haag


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -