Gemeente Hoogeveen


---

21 mei 2003

'Feestelijke avond in dorpshuis op donderdag 22 mei'

Startbijeenkomst DOP Nieuwlande

Donderdag 22 mei is voor Nieuwlande de start van het Dorpsontwikkelingsplan (DOP). Het programma begint 's middags rond 15.30 uur met het oplaten van ballonnen door de leerlingen van de basisscholen De Hoeksteen en De Driesprong. 's Avonds is de startbijeenkomst in dorpshuis 't Dwarsgat voor de jeugd en volwassenen. Wethouder Stoefzand en J.Giethoorn van Plaatselijk Belang openen de bijeenkomst om 20.00 uur.

Programma

Het adviesbureau Arrow wordt voorgesteld aan de inwoners van Nieuwlande. Dit bureau zal samen met de inwoners en organisaties in Nieuwlande de knelpunten en problemen in het dorp inventariseren. Ook wordt op deze bijeenkomst de Dorpsoverleggroep geïnstalleerd. Deze groep bestaat uit inwoners en afvaardigingen van organisaties uit Nieuwlande, die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente. Daarnaast zijn er onder anderen optredens van de breakdancegroep UCB5! uit Nieuw-Balinge en het vrouwentoneel uit Erica.

Aanleiding voor DOP Nieuwlande

Nieuwlande heeft ten opzichte van andere dorpen in de gemeente een achterstand op het gebied van voorzieningen en de kwaliteit van de leefomgeving, zo blijkt uit een rapport van Stichting Welzijns Werk Hoogeveen. De gemeente wil daar samen met de inwoners en organisaties van Nieuwlande verandering in brengen. Zodra de knelpunten in kaart zijn gebracht worden er in samenspraak met inwoners de oplossingen gezocht. Op basis daarvan wordt het Dorpsontwikkelingsplan gemaakt. Uitvoering van dat plan kan op z'n vroegst in 2005 beginnen.

© Copyright Gemeente Hoogeveen