LAD

Nieuws

Leden akkoord met eindbod AMS GGZ

In samenwerking met de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie), heeft de LAD een ledenraadpleging gehouden onder alle medisch specialisten in de GGZ-sector. Tot 19 mei konden zij reageren op het eindbod van GGZ Nederland over de AMS GGZ. Ook arts-assistenten werden uitgenodigd hun mening te geven.
Het (positieve) oordeel van LAD-leden was doorslaggevend voor de besluitvorming. Hun reactie week niet af van de overige reacties.

Nieuwe onderhandelingen
Als nieuw overleg leidt tot een onderhandelaarsakkoord, betekent dat geen volwaardige AMS GGZ, maar wel verbeterde arbeidsvoorwaarden voor de medisch specialisten in de GGZ-sector. LAD en GGZ Nederland hervatten begin juni de onderhandelingen om de punten uit het eindbod te vertalen in de CAO GGZ.
Uiteraard houden wij u via deze site op de hoogte!

Wilt u het eindbod van GGZ Nederland nog eens nalezen? Kijk dan in de rubriek Circulaires van het besloten gedeelte!

Bent u arts-assistent of medisch specialist en werkzaam in de GGZ-sector? Kies dan nu voor het LAD-lidmaatschap!