TNO


TNO

Nieuws

Nieuws

On-line alarmering van gevaarlijke bio-organismen

21-05-2003 - TNO start binnenkort in opdracht van het Ministerie van Defensie met de ontwikkeling van een bio-aërosolalarmeringssysteem. Dit systeem moet Defensie in staat gaan stellen beschermende maatregelen te treffen bij mogelijke gebruik van biologische strijdmiddelen of andere gevaarlijke biologische deeltjes. Het gaat om een snelle detectiemethode die is gebaseerd op directe bemonstering van de lucht. Binnen enkele seconden kan een alarm worden gegeven met een geringe kans op een vals positief signaal.

Snel en secuur systeem
Het functioneren van het bio-aërosolalarmeringsapparaat is gebaseerd op rechtstreekse monstername van de lucht. Alleen de deeltjes die biologisch van origine zijn, worden geselecteerd en met een massaspectrometer geanalyseerd. Door meteen het niet-biologisch materiaal eruit te halen, vermindert de kans op een vals alarm.

Aandacht voor transportabel gebruik
In een intensieve Nederlands-Duitse samenwerking werkt TNO aan het transportabel maken van het systeem. Een dergelijk apparaat moet geschikt zijn voor gebruik in gebouwen en voertuigen, bijvoorbeeld in het Duitse verkenningsvoertuig de Spürfuchs, waarvan een aantal door de Nederlandse Defensie is aangekocht.

TNO leidend in dit onderzoek
Het onderzoek bouwt voort op eerder samenwerkend onderzoek van TNO en de Technische Universiteit Delft (TUD). Hieruit is een uitermate veelbelovende techniek naar voren gekomen waarin Nederland wereldwijd leidend is en waarvoor een internationale patentaanvraag loopt. Het project heeft een looptijd van drie jaar. Met het totale ontwikkelingstraject is ongeveer zes jaar gemoeid. De TUD en Bruker Daltonik leveren een belangrijke bijdrage aan het project met ondersteunende research respectievelijk apparatuur en specialistische kennis op het gebied van de massaspectrometrie.

Nieuwsredactie, TNO

Contactpersoon

Jetteke Sjouke
Marketing en Communicatie

TNO Prins Maurits Laboratorium

T 015 284 35 99

sjouke@pml.tno.nl