CDA Rotterdam


Actueel

Rotterdam, 21 mei 2003
Stemming top 10 belangrijkste waarden & normen

De tien meest belangrijke waarden in de categorie Openbare (buiten)ruimte en de straat zijn:


1. Iets kapotmaken is geen kunst, het zelf betalen wél, dus: wie iets kapot maakt betaalt het zelf! 47,4%

2. Agenten, conducteurs en andere gezagsdragers zijn er voor ons allemaal, Respect graag! 47,4%

3. Spreek elkaar aan op verkeerd gedrag, het aanspreken en corrigeren van anderen is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid! 38,6%

4. Ook op straat is de norm: spreek Nederlands, dan begrijpen we elkaar! 29,8%

5. Ruim je afval zelf op, altijd, overal! 29,8%
6. Ken je buurt en je buren, dan woon je beter. 29,8%
7. Controleer streng op naleving regels. Hogere boetes misstaan niet! 26,3%

8. Intimiderend rondhangen is asociaal. 22,8%
9. Communiceer over regels: stel iedere maand een andere regel centraal! 22,8%

10. Doe zoals je wilt dat anderen doen. 21,1%
De tien meest belangrijke waarden in de categorie Opvoeding, onderwijs en organisaties


1. Ouder(s) is/zijn zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind(eren). Daar mag geen misverstand over bestaan! 51,8%
2. Het is normaal dat je kinderen aanspreekt op hun gedrag, zeker als kinderen zichzelf in gevaar brengen of zich niet fatsoenlijk gedragen. 41,1%

3. Ouders zijn aanspreekbaar op het gedrag van hun kinderen. 37,5%
4. Kinderen leren zich op school 'sociaal competent' te gedragen. Het leren van sociale vaardigheden is even belangrijk als het leren van rekenen en taal. 32,1%

5. Kinderen verdienen aanmoediging en ondersteuning. Het ontmoedigen van kinderen is nooit een opvoedingsinstrument: noch van ouders, noch van de school of van andere organisaties. 30,4%
6. Om zorg op maat te bieden aan gezinnen met opvoedingsproblemen ijn gezinscoaches nodig. 26,8%

7. Kinderen verdienen een stimulerender omgeving dan de TV. De TV voedt niet op! Daarom is een goed aanbod van speeltuinen, pleinen en verenigingsactiviteiten nodig, inalle wijken en buurten van de stad! 26,8%

8. Schrijf mensen niet af. Biedt nieuwe kansen op volwaardig burgerschap aan criminelen door werk te maken van rijkswerkinrichtingen, de kampementen van Lubbers of resocialisatieinstituten 25%

9. Ongeacht iemands culturele afkomst geldt als norm; ouders zijn intens betrokken bij de school van hun kind. 25%
10. Opvoeden is meer dan het bijbrengen van orde en regels. De Nederlandse samenleving heeft mensen nodig die respect hebben voor het gezag , maar die zich ook een kritisch oordeel kunnen veroorloven. 25%