.3VO

3VO: Investeren verkeersveiligheid goed voor mens en economie

In het hoofdlijnenakkoord van het kabinet komt de verkeersveiligheid er bekaaid af. Sterker nog, het thema wordt niet genoemd. Hiermee lijkt het beleid van Balkenende I te worden voortgezet. De daling van het aantal verkeersslachtoffers is gestagneerd in 2002. Een grote misser. Gericht investeren in verkeersveiligheid spaart niet alleen mensenlevens en leed, het is ook goed voor de economie. 3VO roept het kabinet dringend op de ambities te verhogen.

3VO voorzitter Jaap van der Doef: 'Verkeersleed kun je niet wegredeneren. Het maakt mensenlevens kapot, dat zullen we nooit accepteren. Het is kortzichtig om in tijden van economische teruggang te snoeien in verkeersveiligheid. Uitvoeren van Duurzaam Veilig II is investeren in welvaart en welzijn. Dat is bewezen, het kan beter. Het moet beter!'

Welvaart
De maatschappelijke kosten van verkeersonveiligheid zijn enorm. Maar liefst 8 miljard euro per jaar. Het Centraal Plan Bureau heeft de effectiviteit van maatregelen doorgerekend en laat zien dat er volop rendabele maatregelen bestaan om het verkeer veiliger te maken. Een veilig verkeer is goed voor onze welvaart. Minder arbeids- en tijdverlies, minder materiele schade, lagere kosten voor gezondheidszorg en uitkeringen. Het is onbegrijpelijk dat het nieuwe kabinet, dat zegt te staan voor een sterke economie, deze kennis niet gebruikt en blijft investeren in filebestrijding. Wellicht meer zichtbaar maar absoluut minder rendabel.

Welzijn
Het nieuwe kabinet relateert een veilige leefomgeving niet aan verkeersveiligheid. Veiligheid op straat wordt echter voor een belangrijk deel bepaald door de veiligheid van het verkeer. Ook de belevingsmonitor die de vorige regering zelf liet uitvoeren laat dit beeld zien. Issues in de directe leefomgeving staan hoog op de publieke agenda, en zo ook de veiligheid in het verkeer. Volkomen terecht. Op macroniveau denkt het kabinet het leed van verkeersslachtoffers weg te redeneren als een abstractie, in het leven van mensen komt een verkeersongeluk keihard aan. Burgers vragen daar volkomen terecht aandacht voor.

Acties 3VO

-3VO pleit bij de landelijke politiek voor uitvoeren Duurzaam Veilig II met als onderdeel daarvan een drastische daling van het aantal verkeersslachtoffers.

-3VO steunt de plannen van het kabinet om mensen op hun eigen verantwoordelijkheid aan te spreken. 3VO voert tal van acties waarin verkeersdeelnemers opgeroepen worden rekening met anderen te houden. Daarbij komen we met name op voor de positie van kwetsbare verkeersdeelnemers.

-3VO mobiliseert mensen om te strijden voor verkeersveiligheid in hun eigen omgeving. Veilige weginrichting, snelheidslimiet van 30 km/uur binnen de bebouwde kom en veilige schoolroutes zijn enkele van de actiepunten.

-3VO bundelt de eisen van mensen, versterkt hun stem en lobbyt op alle bestuurlijke niveaus.