Korps: Flevoland, plaats: Gehele regio 22-05-2003 Project Relationeel Geweld slaat aan
Stafdienst Communicatie, 06-5140 1952

FLEVOLAND Op 1 januari van dit jaar is Politie Flevoland van start gegaan met het project Relationeel Geweld. De politie werkt daarbij samen met het Openbaar Ministerie, de Reclassering en De Waag. Het doel is het stoppen van relationeel geweld. Daarnaast moet het project duidelijkheid geven over de aard en omvang van deze veelal ingrijpende gebeurtenissen. Inmiddels zijn de eerste cijfers bekend. In de eerste
4 maanden van dit jaar zijn er regiobreed in totaal 294 incidenten geweest die te maken hebben met relationeel geweld.

Deze 294 incidenten zijn onder te verdelen in 195 misdrijven, algemene mutaties of bijvoorbeeld vechtpartijen zonder gevolgen. Bij de misdrijven in de relationele sfeer werden in totaal 106 verdachten aangehouden. Van hen zijn er 33 in verzekering gesteld. De samenwerkende partners zien de cijfers als een goede indicatie van de omvang van relationeel geweld in Flevoland.

Wanneer gekeken wordt naar spreiding over de provincie, dan blijkt dat bijna zestig procent van al het relationeel geweld zich voorgedaan heeft in de grootste stad van Flevoland, Almere. Op een tweede plaats komt Lelystad met ruim 17 procent van alle relationele geweldsmisdrijven. Mishandelingen en bedreigingen doen zich het vaakst voor. In zeventig procent van alle misdrijven gaat het om eenvoudige dan wel zware mishandeling. Het percentage bedreiging bedraagt 21 procent.

Maatregelen

In januari werd het startsein gegeven voor het project relationeel geweld. Er werd een samenwerkingsconvenant getekend, waarin door Politie Flevoland, OM, Reclassering en De Waag een aantal verregaande maatregelen werd afgesproken. Zo is er sprake van een strengere politieaanpak, waarbij de dader van relationeel geweld eerder aangehouden, maar ook langer vastgehouden kan worden. Bovendien kan binnen een verplicht kader de reclassering met de dader overeenkomen een behandeling te ondergaan welke onder meer door De Waag wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt gewerkt aan een 24-uurs bereikbaarheid van de hulpverlening.

Politie Flevoland heeft, om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van relationeel geweld, een eigen projectcode ingevoerd. Met behulp van deze code kan het regiokorps achterhalen hoeveel meldingen van relationeel geweld binnen Flevoland gemeld worden aan de politie.

Meetinstrument

Op dit gebied zit de politie echter niet stil. Zo wordt er verder gewerkt aan een meetinstrument met behulp waarvan de strafrechtketen in beeld wordt gebracht. Hierdoor moeten de cijfers van het aantal aangiften van relationeel geweld, het aantal aangehouden verdachten, het aantal daders dat in verzekering wordt gesteld en een dagvaarding krijgt of een behandelingstraject ingaat, duidelijker worden. Op deze manier kan de politie meer inzicht krijgen in waaruit het relationele geweld bestaat en wie zich er aan schuldig maakt of maken.

Stoppen

De komende maanden zullen de partners gezamenlijk verder werken aan het verbeteren van de aanpak. Het doel blijft dan ook onveranderd, te weten: relationeel geweld moet stoppen!

Einde Persbericht

Noot voor de pers:

Met dit persbericht wordt gehoor gegeven aan de afspraken die met de media gemaakt zijn op de persconferentie van 9 januari van dit jaar. Daarin werd gemeld dat na vier maanden er cijfers bekend zouden zijn. Graag verwijs ik voor meer info onder meer naar de toen aan u uitgereikte samenvatting van het convenant. Politie Flevoland coördineert het project Relationeel Geweld. Mocht u toch nog vragen hebben over dit persbericht, dan kunt u dan ook terecht bij de politievoorlichter van Flevoland.