Nederlandse Spoorwegen

| | | | | | | |Persbericht | | | | | | | | |Noot aan de | | | | | |redactie | | |Utrecht, 21 mei | | | | | |2003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |MEER en betere REISINFORMATIE OP stations | | | | | | | | | |

Treinreizigers hebben behoefte aan meer, goede en betrouwbare reisinformatie. Met de invoering van de automatische omroep op stations komt meer informatie bij de reiziger en krijgt de omroepmedewerker ruimte om complexere berichten, met bijvoorbeeld een reis-advies, om te roepen. Op 380 stations wordt vóór 16 juni 2003 de automatische omroep ingevoerd.

De automatische omroep vervangt de 'live'-omroepberichten bij spoorwijzigingen en vertragingen van minder dan 18 minuten. Grotere vertragingen worden altijd door de omroepmedewerker aangekondigd en voorzien van een reisadvies. De automatische omroep is in Zwolle met succes getest: de klant kreeg én vaker én betere reisinformatie. Tijdens de test betroffen de meeste omroepberichten kleinere vertragingen, de automatische omroep nam een belangrijk deel (meer dan 60%) van de berichten voor zijn rekening. Het aantal 'live'-berichten bleef vrijwel gelijk.

De automatische omroep wordt ingevoerd op alle kleine en middelgrote stations (380 stuks). Voor acht grote stations (Amsterdam Centraal, Amersfoort, Arnhem, Den Haag Centraal, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht Centraal en Schiphol) wordt onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van de automatische omroep. Gelet op het grote aantal treinen en reizigers op deze stations willen NS en ProRail ervoor waken dat er een overvloed aan omroepberichten ontstaat.

De automatische omroepberichten worden samengesteld door het aan elkaar plakken van diverse vooraf ingesproken spraakfragmenten. Hiervoor is een uitgebreide database van woorden aangemaakt. Deze spraakdatabase is ondergebracht in het omroepsysteem. Automatische omroep is één van de projecten uit het verbeterprogramma waarin NS en ProRail samenwerken.


* * * * * * *