Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

Den Haag, 22 mei 2003

Nabestaanden dupe standpunt Justitie

Familie betaalt kosten in beslagname overledene

De Nederlandse Unie Van erkende Uitvaartondernemingen (NUVU) zet zich af tegen het standpunt van demissionair minister van Justitie Donner inzake niet-klinisch overledenen. Donner stelt dat in geval van een niet-klinisch overledene kosten - zoals gebruik mortuarium, koeling en assistentie schouwarts - op nabestaanden moeten worden verhaald. Niet-klinisch betekent dat het stoffelijk overschot door de politie in beslag is genomen, zoals bij verkeersongelukken, verdrinkingen en misdrijven. Alleen de kosten van vervoer naar het forensisch centrum in Rijswijk komen nog voor rekening van Justitie.

Advies

NUVU-voorzitter Fok de Wit: 'Afgelopen jaar heeft een commissie van het Platform Uitvaartwezen aangevuld met deskundigen van VNG, GGD en politie de minister unaniem advies uitgebracht over de financiële problematiek bij niet-klinisch overledenen. De kosten tot moment van vrijgave van de overledene zouden door Justitie voor haar rekening moeten worden genomen. In praktijk blijkt namelijk dat in politieregio's verschillend wordt gehandeld. In de ene regio betaalt Justitie (deels) de kosten, in de andere moeten nabestaanden de rekening betalen. Het getuigt niet van enig inlevingsvermogen dat aan een advies - dat door de gehele uitvaartbranche wordt gedragen - voorbij wordt gegaan.'

Lijkbezorging

De Wit: 'Een ander punt dat het demissionair kabinet heeft laten liggen, is de evaluatie van de Wet op Lijkbezorging. De verbeteringen die door de uitvaartbranche zijn aangedragen, zoals invoering van thanatopraxie (overledene langer kunnen conserveren), zijn evenmin door het ministerie opgepakt. Ondanks herhaalde toezeggingen heeft presentatie in de Tweede Kamer nog steeds niet plaatsgevonden.'Ingezonden persbericht