Kenniscentrum voor uiterlijke verzorging (KOC)

evenementen

Code van de Voetverzorger vernieuwd

In de herziene versie van de code voor de Voetverzorger zijn tal van verbeteringen doorgevoerd. Allereerst zijn de structuur en de technische inhoud verbeterd waardoor de Code een stuk duidelijker geworden is. Dubbelingen van normen komen dus niet meer voor.

Van desinfectie tot bedrijfsvoering

Daarnaast bevat de Code enkele wijzigingen in de eisen voor desinfectiemiddelen voor instrumenten: desinfectiemiddelen met C-markering zijn niet toegestaan (het middel moet een N-nummer hebben, behalve als het om een alcoholproduct gaat). Ook voor het ambulant werken zijn duidelijke praktijknormen opgesteld. Verder besteedt de Code meer aandacht aan bedrijfsvoering en sturing van het bedrijf via financiële gegevens.

Wat zegt de Wet?

De werkingssfeer van de Code is verbreed van hygiëne, arbo en milieu naar bedrijfsvoering in zijn algemeenheid. Zo bevat de Code informatie over de Wet op bescherming van persoonsgegevens of met andere woorden: wat mag u wel en niet doen met klantgegevens. Tenslotte is alle wet- en regelgeving bijgesteld en is nieuwe relevante wetgeving opgenomen. De Code van de Voetverzorger is kortom onmisbaar voor iedere heffingplichtige voetverzorger!

Meer weten over de Code van de Voetverzorger? Neem dan contact op met het Hoofdbedrijfschap Ambachten op telefoonnummer 079 - 316 1111.