Kenniscentrum voor uiterlijke verzorging (KOC)

evenementen

Competentiegerichte kwalificatiestructuur op het mbo

Sinds de zomer van 2002 zijn de Kenniscentra (voorheen Landelijke Organen) druk bezig met het gezamenlijk ontwikkelen van een competentiegerichte Landelijke Kwalificatiestructuur. KOC neemt deel aan het landelijke traject en maakt met behulp van de landelijke afspraken de kwalificatiestructuur Uiterlijke Verzorging.

De basis voor de nieuwe kwalificatiestructuur wordt gevormd door de zogeheten ?beroepscompetentieprofielen?. Dit is een overzicht van de competenties, die een leerling nodig heeft om zijn of haar beroep te kunnen uitvoeren. De Kenniscentra omschrijven deze competenties als ?ontwikkelbare vermogens van mensen om in situaties op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze proces- en resultaatgericht te handelen?.

Met behulp van deze profielen worden Kwalificatieprofielen gemaakt: documenten met aanwijzingen om het competentiegericht onderwijs te kunnen vormgeven. Deze kwalificatieprofielen zullen de huidige eindtermendocumenten vervangen. Het voordeel voor de uiterlijke verzorgingsbranche? Competentiegericht leren bevordert de aansluiting tussen het onderwijs en bedrijfsleven. Daarnaast zijn leerlingen nu en in de toekomst breder inzetbaar binnen de gehele uiterlijke verzorgingsbranche.

Het streven is om in het schooljaar 2005-2006 te starten met competentiegericht onderwijs. Kenniscentra moeten hun kwalificatieprofielen daarom vóór 1 juni 2004 bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen ter vaststelling hebben ingediend. Wij houden u op de hoogte.