VERENIGING EIGEN HUIS

Eigen Huis: versoepel aftrekbeperking hypotheekrente

Nu de hypotheekrenteaftrek in het nieuwe regeerakkoord wordt beperkt, wordt iedere huizenbezitter gedwongen om de overwaarde van zijn oude woning te gebruiken voor de aankoop van een volgende woning. Doet hij dat niet, dan wordt hij voor dat bedrag gekort in de hypotheekrenteaftrek. Vereniging Eigen Huis dringt er bij het nieuwe kabinet op aan om alle kosten die een koper maakt om naar een volgende woning te verhuizen in mindering te brengen op de overwaarde. In verband met het herstel van het consumentenvertrouwen dat cruciaal is voor de woningmarkt, vraagt de vereniging tevens de garantie van de coalitiepartijen dat niet verder wordt getornd aan de hypotheekrenteaftrek. Noodzakelijk is dat een evenwichtige totaalvisie op de woningmarkt wordt ontwikkeld.

Vereniging Eigen Huis vindt dat de renteaftrekbeperkende maatregel alleen betrekking mag hebben op de netto overwaarde en niet op de bruto overwaarde die ontstaat op het moment van verkoop. De vereniging pleit ervoor dat een forfait van 20% van de aankoopprijs in mindering mag worden gebracht op de bruto overwaarde. In de plannen van het nieuwe kabinet wordt wel rekening gehouden met de formele overdrachtskosten (notaris-, financieringskosten en overdrachtsbelasting; totaal circa 10% van de aankoopprijs) maar de vereniging vindt dit onvoldoende. Ook de kosten van de verhuizing zelf, de woninginrichting en alle andere bijkomende kosten moeten op de bruto overwaarde in mindering kunnen worden gebracht. Het is noodzakelijk dat kopers deze kosten kunnen blijven betalen vanuit de overwaarde. De bestedingen van huizenkopers zijn van invloed op de werkgelegenheid en de economie.

Hoewel de renteaftrekbeperkende maatregel niet onbegrijpelijk is in verband met financieringsuitwassen die zijn ontstaan naar aanleiding van het nieuwe belastingstelsel, is de Vereniging Eigen Huis van mening dat het nieuwe kabinet hiervoor een zeer slecht moment heeft gekozen. De woningmarkt verkeert door de economische recessie in een kwetsbare fase. Het gevaar dreigt dat door het voornemen van het nieuwe kabinet de doorstroming op de woningmarkt verder stagneert. Hierdoor zullen uiteindelijk nog minder betaalbare woningen vrijkomen voor starters en lagere inkomens. Het voorstel van de Vereniging Eigen Huis biedt op dit punt een noodzakelijke versoepeling van de maatregel. De vereniging is ook bezorgd over de gevolgen voor groepen eigenwoningbezitters die door de maatregel onevenredig kunnen worden benadeeld.

De Vereniging Eigen Huis wordt in haar oproep gesteund door de NVB (Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers), de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen), de Neprom (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) en de VBO Makelaars (Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed).


---

Noot voor de redactie,