NOVAA

Beleidsnota NOvAA: accountantsberoep 'onder verbouwing'

Deze week is de beleidsnota 2003-2006 van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten verschenen. De beleidsnota gaat in op de huidige problemen binnen het accountantsberoep en de mogelijke toekomstige structuur van het accountantsberoep én geeft aan wat de NOvAA de komende drie jaar concreet wil aanpakken.

De beleidsnota verschijnt op het moment dat het accountantsberoep onderwerp van gesprek is bij politiek en maatschappelijk verkeer. Ook de evaluatie van de accountantswetten is nog niet afgerond. 'Maar', zegt Tineke Coster-Vlot, voorzitter van de NOvAA, 'langer wachten met een beleidsnota was voor ons geen optie. Gelet op de ontwikkelingen van de laatste tijd zijn wij van mening dat we juist nu met onze visie moeten komen'.

Herstel van vertrouwen
De NOvAA pleit voor het herstel van normen en waarden in het beroep. Met andere woorden: de accountant is van onbesproken gedrag, is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het beroep met zich mee brengt en vermijdt iedere vorm van belangenverstrengeling. Dit staat of valt in de eerste plaats met de attitude van de persoon die het beroep uitoefent. In tweede instantie zijn maatregelen nodig die de accountant het spreekwoordelijke steuntje in de rug geven. In dit kader is de NOvAA groot voorstander van het verbreken van de financiële banden tussen grote, beursgenoteerde ondernemingen en accountant, het invoeren van een kantoorvergunning voor organisaties die accountants-diensten willen aanbieden en het verbieden van de combinatie van advies en wettelijke controle door hetzelfde accountantskantoor bij dezelfde, beursgenoteerde, cliënt. Toezicht op het naleven van de normen berust per 1 januari 2003 bij de onafhankelijke, publiekrechtelijke Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA's.

Structuur beroep
De NOvAA is van mening dat er in de toekomst een nieuwe tweedeling in het accountantsberoep zal ontstaan. De 'klassieke' tweedeling tussen AA's en RA's zal verdwijnen. De grote kantoren domineren de wereldmarkt. Op de binnenlandse markt wordt de scheidslijn meer en meer gevormd door de werkzaamheden die de accountant verricht: de accountant die zich bezighoudt met internationale, op controle gerichte werkzaamheden ten behoeve van de grote, beursgenoteerde ondernemingen versus de 'nationale', zich op kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) richtende accountant. In dit segment zijn 9.000 van de 10.000 openbaar accountants die Nederland rijk is werkzaam. De NOvAA verwacht dat de beroepsorganisatie zich op termijn zal ontwikkelen naar een openbaar lichaam voor de KMO-accountant.

In de beleidsnota 2003-2006 ontvouwt de NOvAA plannen om de kwantitatieve en kwalitatieve instroom in het beroep te verhogen en het kwaliteitsbeheer te optimaliseren.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: Drs P.L. Legerstee
Tel. 070 3383611 of 06.51152016

De tekst van de beleidsnota vindt u op www.novaa.nl

22 mei 03 11:39