GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 22 mei 2003 12:45
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OM dient onderzoek te doen naar bouwfraude Betuwelijn

(22 mei 2003)

GL vraag bovendien een interpellatiedebat aan over deze fraude én over de rentabiliteit van de Betuwelijn.

Minister Donner dient alsnog het OM opdracht te geven een onderzoek te starten naar bouwfraude bij de Betuwelijn. De minister verklaarde gisteren nog het justitieel onderzoek naar de bouwfraude wegens capaciteitstekorten te willen beperken tot een achttal projecten. Hij deed dat tijdens het afrondend debat in de Tweede Kamer over de enquête naar de bouwfraude. De Betuwelijn zit daar niet bij. Er is alle reden voor om dat alsnog te doen. Als er sprake is van bouwfraude bij de meer dan 3 miljard kostende Betuwelijn, dan kan de schade voor de overheid in de tientallen miljoenen euro's lopen. Daarom moet de minister deze zaak zeer ernstig opvatten.

Maar er speelt meer rondom de Betuwelijn. De Betuwelijn zal vanaf het eerste begin volledig onrendabel zijn. Dit moet de conclusie zijn, als juist is wat G. Jansen van DB Netz-AG vanavond in Zembla zegt. Hij stelt dat het Duitse spoor, ook na aanpassingen, slechts 150 goederentreinen per dag kan verwerken. Dat is minder dan 1/3e van de 480 goederentreinen die achtereenvolgende ministers van Verkeer en Waterstaat de Tweede Kamer keer op keer hebben voorgespiegeld. Dit zou beteken dat het jaarlijkse exploitatietekort nog veel groter wordt dan de 15 tot 25 miljoen euro, die eerder dit jaar bleek. Gevoegd bij de astronomische aanlegkosten maakt dit de Betuwelijn een compleet fiasco.

Wijnand Duyvendak zal zo spoedig mogelijk om een interpellatie verzoeken met minister Donner en de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat.

GroenLinks ziet in de nieuwe feiten een onderstreping van haar pleidooi om over de Betuwelijn een parlementaire enquête te houden.

Wijnand Duyvendak