PERSCOMMUNIQUE Brussel, 21 mei 2003

I.R.I.S. werkt samen met de vzw "Le Village n°1" voor het scannen van de archieven van de Europese Investeringsbank (EIB)

Brussel, 21 mei 2003 ­ I.R.I.S., een beursgenoteerde Belgische onderneming (Euronext Brussel: IRI), marktleider inzake automatische formulierlectuur, elektronisch documentenbeheer, gegevensopslag en veeltalige karakterherkenning (OCR), kondigt vandaag aan dat ze een eerste gedeelte van de archieven van de Europese Investeringsbank (EIB) zal inscannen in samenwerking met "Le Village n°1", een sociale organisatie voor de integratie van volwassen gehandicapten. De vzw voert onder meer het scannen van de archieven uit.

De Europese Investeringsbank of "EIB" werd opgericht om projecten te financieren die de doelstellingen van de Europese Unie bevorderen. De gesteunde projecten hebben vooral tot doel het welzijn van de Europese burgers te verbeteren en de Europese economie te moderniseren.

Vorig jaar hebben zowat 100.000 bedrijven (uit de huidige en toekomstige lidstaten van de Europese Unie) een beroep gedaan op leningen van de Bank. De aanvragen voor leningen zijn telkens specifiek maar vereisen wel een snel antwoord. Daarom moet de EIB dossiers snel kunnen terugvinden en moet het archief makkelijk toegankelijk zijn. Vandaar dat de bank heeft besloten een groot gedeelte van haar archief te "dematerialiseren" en elektronisch beschikbaar te maken aan de hand van een systeem voor elektronisch documentenbeheer.

De eerste fase van de dematerialisering beslaat 700.000 van de 3,5 miljoen bladzijden in het archief. Deze fase werd ondertussen toevertrouwd aan I.R.I.S. en de vzw "Le Village n°1". Het project zal volledig worden uitgevoerd op basis van de "in-sourcing" formule (door externe teams die bij de klant werken). I.R.I.S. zorgt voor de ontwikkeling, de installatie en de configuratie van de oplossing, en staat in voor het beheer en de organisatie van het project. I.R.I.S. zal ook de operationele procedures en het "Service Level Agreement" opstellen.

"Le Village n°1" van zijn kant zorgt voor maximaal 7 personen die het archief zullen scannen met drie aangepaste machines: twee Kodak 3520 scanners en een Zeutchel i800, een scanner die specifiek ontworpen werd om boeken in te scannen.

Het is niet de eerste keer dat I.R.I.S. een project uitvoert in samenwerking met "Le Village n°1", maar dit project is wel bijzonder. Het past namelijk perfect binnen het programma van het "Europese Jaar voor Personen met een Handicap". Het doel van dit programma bestaat erin de evolutie naar gelijke rechten voor gehandicapten te bevorderen. In dat kader worden er in 2003 duizenden activiteiten en evenementen georganiseerd op plaatselijk en nationaal niveau. En dan is er nog de "mars" van de burgers, gesymboliseerd door de autobus van het Europese Jaar die sinds januari 2003 de steden van de 15 lidstaten bezoekt...

Enkele woorden over "Le Village n°1"

De vzw "Le Village n°1" biedt volwassen gehandicapten een aangepaste leef- en werkruimte die open staat naar de buitenwereld. Wat er wordt georganiseerd, vormt nooit een doel op zich, maar draagt bij tot de ontplooiing van de mens.

De vzw werd in 1963 opgericht en krijgt het hele jaar door talloze bezoekers en externe partners over de vloer - overheden, bedrijven, wetenschappers, studenten, klanten en leveranciers. De uitwisseling is gebaseerd op de wil tot wederzijdse verrijking en respect voor de verschillen.

Voor meer informatie bezoekt u best de webstek http://www.levillage1.be.

Enkele woorden over I.R.I.S.

De Belgische onderneming Image Recognition Integrated Systems (I.R.I.S.) werd opgericht in 1987 en noteert op Euronext Brussels (IRI). I.R.I.S. is marktleider inzake optische karakterherkenning (OCR - "Optical Character Recognition"), automatische formulierlectuur en elektronisch documentenbeheer.

De activiteit van I.R.I.S. is verdeeld over twee divisies.

"Office Products & Technologies"

Deze divisie ontwikkelt een breed gamma aan OCR-toepassingen voor de thuis- en kantoorgebruiker (SOHO) en verkoopt dat gamma wereldwijd.

Haar bekende producten zijn:


· IRISPen II: een penscanner waarmee je tekst en cijfermateriaal met een eenvoudige handbeweging naar eender welke toepassing overzet. De penscanner is beschikbaar in de standaard versie ­ die leest tekst en cijfers in - en in de Executive versie ­ die leest tekst, cijfers, handgeschreven getallen en streepjescodes in en biedt tevens spraaksynthese.
· Readiris Pro: een OCR-pakket voor flatbed scanners, "all-in-one" apparaten ("Multifunctional Peripherals") en digitale camera's. Readiris Pro herkent kleurendocumenten in wel 93 verschillende talen en zendt de herkenningsresultaten rechtstreeks naar Microsoft Word en Excel. Readiris slaat de herkenningsresultaten ook op in de bekendste formaten waaronder HTML en Acrobat PDF. Tot op heden werden er meer dan 10 miljoen licenties verkocht. Readiris Pro werd als OCR-software verkozen door Hewlett-Packard, Agfa, Panasonic enz.


· De I.R.I.S. Business Card Reader en Cardiris: een complete oplossing (hardware en software) om visitekaartjes te archiveren, te indexeren en te herkennen. Uw contacten worden makkelijk naar uw PDA, databanken of contact manager uitgevoerd.

"Professional Systems"

Deze divisie biedt oplossingen de professionele gebruiker oplossingen aan om papieren documenten te "dematerialiseren". Zo kan u die documenten via het Internet of via een Intranet/Extranet gaan verspreiden voor gemeenschappelijk gebruik. U kan tevens elektronische documenten archiveren en opslaan.

De belangrijkste oplossingen zijn:


· Automatische formulierlectuur en intelligente documentherkenning: automatische invoer van formulieren en niet-gestructureerde documenten in papiervorm of in een elektronisch formaat.

· Elektronisch documentenbeheer: zorgt voor het verzamelen, indexeren, raadplegen en gemeenschappelijk gebruiken van elektronische documenten.
· Knowledge management: consulting van hoge kwaliteit om de collectieve kennis die aanwezig is in een onderneming of organisatie te verzamelen, te bewaren en optimaal te gebruiken.

· Systemen voor strategische communicatie ("Enterprise Information Portals"): ontwikkeling en installatie van op DocShare gebaseerde portaalsites bij de beroepsverenigingen en de "large accounts".
· Enterprise Information Portals: de ontwikkeling en installatie van geïntegreerde, op I.R.I.S. DocShare gebaseerde portaalsites voor beroepsverenigingen en "large accounts".
· Archivering en gegevensopslag: ontwerp, architectuur en installatie van oplossingen om elektronische data op te slaan, te archiveren en te beveiligen.

In 2001 realiseerde I.R.I.S. Group een omzet van 41.646.974.. I.R.I.S. stelt meer dan 240 werknemers te werk in haar vestigingen te Louvain-la-Neuve en Brussel (België), te Massy en Rueil-Malmaison (Frankrijk), in Luxemburg en te Boca Raton en Atlanta (VSA).

Voor verdere informatie omtrent onze onderneming, onze oplossingen of en producten surft u best naar de I.R.I.S. webstek http://www.irislink.com.

Hoe kunt u verdere informatie verkrijgen?

Hoofdkwartier I.R.I.S. Europa
Perscontact
Catherine Rochigneux
Tel: +32 (010) 48 74 38
Fax: +32 (010) 45 34 43
E-mail: catherine.rochigneux@irislink.com

Journalisten kunnen zich inschrijven op de Extranet website van I.R.I.S. door te klikken op de link http://www.irislink.com/partners/press/index.html. Ze zullen dan een persoonlijke login en een paswoord ontvangen dat hen toegang verleent tot de Extranet website van I.R.I.S. waar heel wat bedrijfs- en productinformatie beschikbaar is.

I.R.I.S. Extranet I.R.I.S voor journalisten: http://www.irislink.com/partners/press/index.html I.R.I.S. Extranet voor investeerder: http://www.irislink.com/investor/index.html I.R.I.S. Extranet voor reselllers: http://www.irislink.com/partners/reseller/index.html I.R.I.S. Extranet voor VARs: http://www.irislink.com/partners/var/index.html


---- --