Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)

Informatie: VOOR DE PERS

Havens is een vakgroep van de CNV BedrijvenBond

22-05-2003

Acties dreigen bij APM (Maersk)

Acties dreigen bij containerverlader APM (voorheen Maersk Delta) in Rotterdam. CNV Havens heeft de directie van APM opgeroepen te reageren op bezwaren tegen plotseling ingevoerde roosterverzwaringen bij het kantoorpersoneel van APM, maar tot op heden nog geen antwoord gehad. Het personeel wordt aanstaande maandag geinformeerd en tegelijkertijd gepolst over de vervolgstappen. Acties lijken onvermijdelijk zonder een adequate reactie van de APM-directie.

Kernpunt in het conflict is het feit dat de directie plotseling de roosters heeft gewijzigd waardoor deze nog lastiger zijn voor de mensen om te worden uitgevoerd. En dat terwijl er al een principeakkoord op tafel lag met daarin opgenomen de afspraak dat de roosters vooralsnog ongewijzigd zouden blijven. Pas na de looptijd van die nieuwe driejarige cao, in 2005, zou opnieuw worden gekeken naar de roosterindeling.
Het kantoorpersoneel bij APM is extra ontstemd omdat de roosterwijzigingen dreigen te worden ingevoerd tegen het advies van de ondernemingsraad in. Ook financiële regelingen die in het principeakkoord waren opgenomen, en zelfs al waren uitbetaald, wil de werkgever nu terugdraaien door de bedragen in te houden op het aankomende loon.

CNV Havens heeft de APM-directie opgeroepen om snel een nieuwe zet te doen om uit de impasse te geraken. Tot op heden heeft de directie daarop niet gereageerd. Vakgroepbestuurder Rob Vlietman: Daarmee ontneemt de directie zichzelf de kans om op geruisloze wijze uit de problemen te komen. Ik veronderstel eigenlijk dat het kantoorpersoneel aanstaande maandag maar tot één conclusie zal komen: stiptheidsacties. Waarbij de huidige cao stipt zal worden nageleefd en overuren, om het werk toch maar weer gereed te krijgen, uit beeld zijn. Mocht dit alles niet helpen dat beraden we ons begin juni opnieuw op de situatie en op eventueel noodzakelijke verdere acties.

Houten, 22 mei 2003

Nadere inlichtingen:

Rob Vlietman (vakgroepbestuurder):
010 - 45 50 050
Wouter de Jong (persvoorlichter):
030 - 6 348 243