Gemeente Son en Breugel


Milieuvergunningen 21 mei
Publicatiedatum: 21-05-2003

Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij kennis hebben genomen van de volgen-de melding:
Besluit Akkerbouwbedrijven milieubeheer:

- P. van Mierlo aan De Kuilen 7 in Breugel. De melding betreft het oprichten van een akkerbouwbedrijf