Gemeente Son en Breugel


Bouwvergunningen 21 mei
Publicatiedatum: 21-05-2003

Verleende bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor onderstaande bouw-plannen:

· wijzigen mestafvoersysteem varkensstal Airborneweg 27
· realiseren kraamzeugen-, biggen- en zeugenstal met opslagloods voor vaste mest en een silo aan Ockhuizenweg 18
Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending
van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Over de verzenddatum kunt u bellen naar de afdeling Vrom, telefoon 491456.
Vermelde bouwvergunningen liggen ter inzage bij de sector grondgebiedzaken, Europalaan 2.

Aangevraagde reguliere bouwvergunningen
Kennisgeving ingediende aanvragen bouwvergunningen (artikel 41 van de Woningwet) op:

· 09-05-03 oprichten zwembad Eind 3a

· 12-05-03 vergroten woonhuis A. v.d. Venstraat 35
· 14-05-03 veranderen opslagruimte Ekkersrijt 7001
Aangevraagde lichte bouwvergunningen
Kennisgeving ingediende aanvragen bouwvergunningen (artikel 41 van de Woningwet) op:

· 12-05-03 plaatsen tuinmuur Dommelstraat 12
· 14-05-03 oprichten erker Scheldelaan 4

· 14-05-03 plaatsen overkapping met garage Nieuwstraat 57
Aangevraagde sloopvergunning

· 06-05-03 slopen garage Wilhelminalaan 6

Vergadering welstandscommissie
De vergaderingen van de welstandscommissies zijn openbaar. Voor informatie omtrent deze vergaderingen (agenda etc.) verwijzen wij u naar onze internetpagina (www.sonenbreugel.nl) of het mededelingenbord in het gemeentehuis