Gemeente Son en Breugel


Algemene vergunningen 21 mei
Publicatiedatum: 21-05-2003

Vergunningen
De burgemeester heeft vergunning verleend voor:
· Een straatfeest met barbecue in de Citroenvlinderlaan op 28 juni 2003.

· De kindervakantiespelweek Son, die gehouden mag worden in de periode van 25 tot en met 29 augustus 2003.

Ontheffing sluitingsuur De Boerderij
De burgemeester heeft ontheffing verleend voor het sluitingsuur van het verenigingsgebouw aan de Leeuwstraat 2 te Breugel op 31 mei 2003 tot 01.00 uur. De ontheffing van het sluitingsuur is bedoeld voor de jubileumviering van Jeu de Bouleclub La ferme Boel.

Tijdelijke verkeersmaatregelen Breugels Festijn en autorally Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende wegen tijdelijk af te sluiten voor het verkeer ten behoeve van een veilig en goed verloop van het Breugels Festijn:

· Het Pieter Brueghelplein en het daarvoor gelegen weggedeelte mag voor het doorgaande verkeer worden afgesloten vanaf 23 mei 08.00 uur tot 25 mei 2003 19.00 uur.

· Op 25 mei 2003 mag eveneens een gedeelte van de Veerstraat, vanaf de aansluiting met de Sint Genovevastraat tot en met het Pieter Brueghelplein voor het doorgaande verkeer worden afgesloten van 08.00 uur tot 19.00 uur.
Dit betekent dat de Sint Genovevastraat en de Stakenburgstraat op 25 mei 2003 afgesloten zijn voor het doorgaande verkeer. Op 24 mei 2003 mogen de wegen Ekkersrijt 4000-9000 op het Industriepark Ekkersrijt (gebied Science Park en Meubelplein) worden afgesloten tussen 19.00 uur en 01.00 uur, in verband met het verrijden van de ELE-rally (Eindhoven-Luik-Eindhoven). De doorgaande route Verlengde Kennedylaan- stamweg Son blijft opengesteld.