NMBS

20/05/03

Algemene Vergadering IFB geeft groen licht voor nieuwe start

Vandaag kwam de Algemene Vergadering van Inter Ferry Boats bijeen. Agendapunten waren de rekeningen van 2002 en de toekomstperspectieven van het bedrijf.

IFB realiseerde in 2002 een omzet van ruim 63 miljoen euro. Er werd echter een operationeel verlies van 15 miljoen euro opgetekend, en een niet-recurrent verlies van 95 miljoen euro, wat dus een totaal verlies betekent van 110 miljoen euro.

De IFB-directie is er vast van overtuigd de activiteiten te kunnen rendabiliseren, ondanks de slechte resultaten voor 2002. IFB, de logistieke arm en terminalbeheerder van de NMBS, heeft een herstructureringsplan opgesteld om toe te laten dat dit jaar de cash-drain in grote mate gestopt kan worden, zodat voor 2004 een break-even gerealiseerd kan worden. 2003 moet echter beschouwd worden als een overgangsjaar voor IFB. Ondertussen werd de boekhouding doorgelicht en gesaneerd om een zo transparant mogelijk beeld te hebben van de activiteiten en resultaten. Bovendien werd ook de omkadering versterkt, om zo een beter beheer te waarborgen.

Zowel de Raad van Bestuur van de NMBS als die van IFB keurden een reddingsplan voor het bedrijf goed. Dit zal binnenkort aan de Europese Commissie worden voorgelegd. Eens dat wordt goedgekeurd, zal IFB ook een herstructureringsplan neerleggen.

De herstructurering van IFB houdt in dat haar activiteiten worden opgesplitst in terminalactiviteiten en logistieke activiteiten. De activiteiten in Frankrijk worden ernstig teruggeschroefd. Bovendien werden voor de verschillende terminals operationele modellen ontwikkeld om de werking ervan te verbeteren. Uiteraard komt er ook een verregaande synergie tussen de IFB-activiteiten en die van de goederenpoot van de NMBS.


© 2003 NMBS