Universiteit Twente

Legoën in het Oxidetijdperk
Oratie prof. Dave Blank

Oxidische materialen gaan een hoofdrol spelen in het jonge gebied van de nanotechnologie. Het wordt steeds beter mogelijk materiaaleigenschappen te beïnvloeden of compleet nieuwe materialen naar wens te bouwen: LEGO op atomaire schaal. Was de ontwikkeling in de chip-industrie al niet mogelijk geweest zonder oxiden, we kunnen nog veel meer verwachten van deze materialen. Belanden we daarmee, na de Steentijd en de IJzertijd, in het Oxidetijdperk? Prof.dr.ing. Dave Blank schetst de kracht van oxidische materialen in zijn intreerede als hoogleraar Anorganische Materiaalkunde aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente. Blank houdt zijn oratie op 22 mei.
Blank noemt zijn vak, de anorganische materiaalkunde, een `klassiek vak', met tegelijk veel nieuwe en uitdagende mogelijkheden voor de nanotechnologie: de technologie die zich afspeelt op nanometers (miljoenste millimeters): de schaal van atomen en moleculen. `Lego op atomaire schaal', zo betitelt hij de mogelijkheid om nieuwe materialen te maken door atomen te stapelen.
Als voorbeeld van complexe en uiterst veelzijdige materialen noemt Blank de `perovskieten', een grote groep oxiden die weliswaar ongeveer dezelfde kristalstructuur hebben maar zeer uiteenlopende eigenschappen kunnen hebben. Zo zijn er perovskieten te maken die magnetisch zijn, door andere elementen in de kristalstructuur aan te brengen worden ze supergeleidend, weer andere perovskieten zijn goede isolatoren of halfgeleiders.
Die bijzondere eigenschappen van oxiden leiden ook tot bijzondere typen membranen, de `dichte membranen' voor bijvoorbeeld zuurstof, of zeer robuuste poreuze membranen. De goede werking van deze membranen valt of staat bij een minutieuze controle over het fabricageproces. Blank's groep heeft hierin veel technologische expertise opgebouwd. Die kennis wil hij koesteren: zonder beheersing van het proces en de technologie is het ook niet mogelijk meer fundamenteel onderzoek te doen: daarom is de expertise nu ondergebracht in het Centre for Advanced Ceramics.
Een geavanceerde manier om op atomaire schaal te stapelen is Pulsed Laser Deposition. In deze techniek worden deeltjes vrijgemaakt van een`target' door middel van een intense laserbundel. Er ontstaat een plasma aan het oppervlak, en de deeltjes van het aan te brengen materiaal komen neer op een drager, het substraat. Via een reflecterende elektronenbundel is vervolgens te `monitoren' hoever de bouw is gevorderd. Dit is erg nauwkeurig: stoppen we na drie of na vier atoomlagen? Dankzij deze aan de UT ontwikkelde technieken zijn nieuwe materialen mogelijk geworden. Voor een deel materialen die simpelweg niet via natuurlijke weg kunnen bestaan en zeer verrassende eigenschappen kunnen hebben. Blank: "De mogelijkheden zijn onbegrensd en heeft u een idee, vertel het mij!" Van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO kreeg hij onlangs een VICI-subsidie om dit verder uit te zoeken en deze materialen toe te passen in nieuw te ontwikkelen devices op nanoschaal. Student-portfolio
De keuze voor een `harde' technische studie is aantrekkelijker te maken, stelt Blank. Hij wil af van het idee dat een opleiding vooral wordt ingericht aan de hand van een bepaald `uitgangsniveau', en ziet meer in de mogelijkheid om studenten een eigen portfolio te laten kiezen. Dit voorkomt ook dat keuzen voor het opleidingsprogramma worden gebaseerd op de capaciteiten van een middenmoot en stimuleert studentenactivisme. Ook voor wetenschappers moet een universiteit aantrekkelijker worden, stelt Blank. Bijvoorbeeld door het benoemen van `fellows': een blijk van waardering voor de prestaties van een onderzoeker. Een ander voorbeeld is de mogelijkheid voor universitair hoofddocenten om als promotor op te treden als zij initiator zijn voor nieuwe onderzoeksprojecten.
Noot voor de pers
De oratie van prof.dr.ing. Dave Blank, vindt plaats in het Amphitheater van Cultuurcentrum De Vrijhof, gebouw 14 op www.utwente.nl/dienstverlening/route/ en op de wegwijzers op het terrein.
De redetekst `LEGO op atomaire schaal' is digitaal beschikbaar Contactpersoon voor de pers: ir. Wiebe van der Veen, tel (053) 4894244, email w.r.vanderveen@utwente.nl

Laatst gewijzigd op 22-05-2003 © Universiteit Twente