CDA

CDA
22-05-03
Overeenstemming tussen EP en Raad over energieliberalisering Donderdag 22 mei hebben het Europees Parlement en de Raad van Ministers overeenstemming bereikt over de vrije stroommarkt en energievoorziening.

De Raad van Ministers heeft gisteren in een brief gesteld akkoord te gaan met het onderhandelde compromis tussen Raad en EP. De Parlementscommissie voor energie is vanmorgen daarmee akkoord gegaan. Het compromis houdt in dat per 1 juli 2004 bedrijven en (vanaf uiterlijk 2007 maar afhankelijk van de lidstaat ook eerder) consumenten hun eigen energieleverancier kunnen kiezen.

Europarlementariër Wim van Velzen (energiebeleid) is de onderhandelaar namens de christen-democratische fractie in het Europees Parlement. Hij is uiterst tevreden met het behaalde resultaat: "Onze belangrijkste overwinning is dat het level playing field in Europa wordt gegarandeerd, waardoor er gelijke concurentiemogelijkheden ontstaan voor Nederlandse energiebedrijven en in de EU één energiemarkt ontstaat. Bovendien wordt tegengegaan dat er 25 deelmarkten ontstaan hetgeen de kansen voor Nederlandse energiebedrijven vergroot"

De richtlijn bepaalt verder dat in iedere lidstaat een onafhankelijke toezichthouder moet worden opgericht om ervoor te zorgen dat de energiemarkt transparant blijft. Verder moeten de grote energiemaatschappijen die zowel de productie, distributie als de toegang tot de netten verzorgen worden opgesplitst, waarbij de transportfunctie wordt ontkoppeld. Dit geldt ook voor de GasUnie en voor de lokale distributiebedrijven in Duitsland die hun monopoliepositie daarmee aangetast zien.

Bovendien kan het vermogen van de dochter (transport) niet door de moeder worden gebruikt voor overnames en er ligt de verplichting bij de moeder om de dochter noodzakelijke investeringen in het netwerk te laten doen.

Ook mag de markt mag niet worden beheerst door enkele grote spelers. Toezichthouders zullen gemeenschappelijke regels laten gelden voor marktdominantie. Elke lidstaat zal 15% van de eigen energiebehoefte nationaal kunnen blijven regelen zodat er altijd genoeg reservecapaciteit in het land aanwezig is.

Op 3 juni stemt het voltallige Europees Parlement over het pakket maatregelen. Omdat de Raad van Ministers al op voorhand akkoord is en gezien de zeer ruime meerderheid in de energiecommissie ziet woordvoerder Van Velzen de stemming van 3 juni met zeer veel vertrouwen tegemoet.

Voor meer bijzonderheden:

Wim van Velzen. tel. + 32 2 284 5623 of

Eduard Slootweg, persvoorlichter EVP-ED/CDA tel. + 32 475 721 280