STICHTING NEDERLAND SCHOON

Stranden in 2003 twee keer zo schoon

Welke gemeente heeft het schoonste strand van Nederland?

Den Haag, 22 mei 2003 - Zon, blauwe zee en een schoon strand waar kinderen kastelen bouwen zonder glas, peuken en andere rommel erin. Het lijkt inmiddels iets uit vervlogen tijden. Toch gaat dit als het aan Stichting Nederland Schoon ligt werkelijkheid worden. Nederland Schoon zet zich ervoor in dat deze zomer alle stranden langs de Noordzee twee keer zo schoon zijn als het afgelopen seizoen. Met medewerking van gemeenten, andere belanghebbende partijen en de strandbezoeker zelf kunnen de stranden weer de uitstraling van weleer krijgen.

Het strand is een van de meest zichtbare plaatsen waar relatief veel zwerfaval wordt aangetroffen.
De hoeveelheid toeristisch zwerfafval op het strand is sterk seizoensgebonden. Nederland Schoon heeft daarom alle twintig kustgemeenten benaderd om hier samen met strandtenteigenaren actief maatregelen tegen te nemen. Op dit moment doen Vlissingen, Hoek van Holland, 's Gravenzande, Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal, Zijpe en Den Helder actief mee. De deelnemende gemeenten die een strandconvenant hebben ondertekend krijgen allerlei hulpmiddelen van Nederland Schoon. De gemeenten en strandtenteigenaren monitoren zelf het zwerfafval op het strand en stemmen daarop hun opruimwerkzaamheden af. Daarnaast gaan acteurs op topdagen op ludieke wijze het goede voorbeeld geven door het strand op te ruimen. Wanneer strandbezoekers zien dat iemand aan het opruimen is, stimuleert dat vaak om zelf ook rommel op te ruimen. Verder worden strandafvalzakjes ingezet als voorziening tussen badlaken en afvalbak. Een speciale strandposter die aansluit op de campagne van Nederland Schoon 'Met hetzelfde gemak gooi je 't in de afvalbak, is deze zomer langs enkele toegangswegen naar het strand en in diverse horecagelegenheden langs de kust te zien. Nederland Schoon wordt in het project ondersteund door NIVEA.

Om te weten welk strand dit seizoen het schoonste is van Nederland wordt een controle uitgevoerd door onafhankelijke experts van de ANWB die ook de controles uitvoeren van het internationale symbool voor schone stranden, de Blauwe Vlag. Daarbij wordt uitgegaan van het door Nederland Schoon ontwikkelde monitoringssysteem 'Afrekenen met zwerfafval'. Met deze methode kan een strand van schoon tot vuil in vijf niveaus worden onderverdeeld. Aan de hand van schone en vieze strandfoto's worden de stranden beoordeeld. In totaal worden er drie metingen gedaan. De eerste twee metingen vinden eind mei en eind juni plaats. Begin augustus wordt de derde meting uitgevoerd. Om onvoorziene omstandigheden uit te sluiten geeft een jury een kwalitatief oordeel op grond van alle scores. Op basis van de drie metingen en het oordeel van de jury wordt medio augustus het schoonste Noordzeestrand bekend gemaakt.

Als aanvulling op de gewone blauwe vlag, die dit jaar voor stranden buiten bereik bleef, reikt Nederland Schoon voor het schoonste strand de gouden wimpel uit. Daarnaast zal Nederland Schoon in gesprek treden met die gemeenten die onder de norm scoren om te bespreken welke initiatieven kunnen leiden tot een betere score.

Stichting Nederland Schoon
In het kader van het Convenant Verpakkingen III hebben de overheid (VROM), de gemeenten (VNG) en het bedrijfsleven (SVM-PACT, MKB Nederland en het VNO-NCW) afgesproken aandacht te geven aan het vraagstuk zwerfafval. In het deelconvenant Zwerfafval hebben de partijen heldere en meetbare afspraken opgenomen over de reductie van zwerfafval in de komende jaren. Stichting Nederland Schoon is in 1991 opgericht door het bedrijfsleven, de overheid en belangenorganisaties als de ANWB.

Voor de redactie (niet ter publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Stichting Nederland Schoon telefoon: 070 - 304 20 80 - e-mail: secretariaat@nederlandschoon.nl - www.nederlandschoon.nl

22 mei 03 12:23