Gemeente Heerenveen

Persberichten

Wethouder reikt onderwijs-certificaten uit
5/22/2003
Op donderdag 22 mei heeft wethouder Roel Kaastra aan negen leerkrachten en leidsters van basisscholen en de peuterspeelzaal in Heerenveen-Zuid/Oudeschoot een certificaat uitgereikt voor het volgen van de tweejarige cursus Piramide. De certificaten zijn uitgereikt in het gemeentehuis.

Piramide is een programma dat is ontwikkeld door het CITO en past binnen de Voor- en Vroegschoolse Educatie VVE. Met het programma Piramide worden kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling gestimuleerd. Piramide besteedt aan alle ontwikkelingsgebieden aandacht, zowel de denkontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling als de lichamelijke ontwikkeling.

In de peuterspeelzaal en de scholen wordt extra aandacht besteed aan de inrichting van het lokaal (bieden de leerhoeken voldoende speelmogelijkheden), aan de taalontwikkeling (veel taalinteractie), het goed observeren van kinderen en het werken met themas. Ook is het betrekken van de ouders een belangrijk aspect. Piramide ziet ouders als partners van de school en peuterspeelzaal in opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Wat nieuw is in Piramide is de rol van de tutor. De tutor is een leidster of leerkracht die het groepsprogramma voorbereidt met kinderen. Ze doet allerlei spelletjes en activiteiten met kinderen in groepjes of individueel. Wanneer de kinderen daarna in de groep komen, zijn zij al op de hoogte van bepaalde begrippen en krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen. Vooral voor kinderen die wat moeite hebben met bijvoorbeeld taal, is dit prettig. Door Piramide wordt ook de doorgaande lijn tussen de peuterspeelzaal en de basisschool bevorderd. Zo komt er meer samenwerking en samenhang tussen deze instellingen wat de kinderen ten goede komt.

Om het programma Piramide goed uit te voeren hebben deze leidsters en leerkrachten twee jaar scholing gevolgd. Deze scholing werd gegeven door een medewerkster van GCO Fryslân. De gemeente Heerenveen heeft deze scholing gefinancierd vanuit middelen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.