Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

21-05-2003

Akademiepenning 2003 voor Dirk van Dalen

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft dit jaar de Akademiepenning toegekend aan prof. dr. D. van Dalen. Hij krijgt de onderscheiding voor de bijzondere inspanningen die hij heeft verricht om het denken van L.E.J. Brouwer, een van de grootste wiskundigen die Nederland heeft gekend, onder de aandacht te brengen. De Akademiepenning wordt jaarlijks uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de bloei van de wetenschappen in Nederland.

Dirk van Dalen (1932) studeerde wiskunde en natuur- en sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Daar promoveerde hij in 1963. Vanaf 1960 was Van Dalen, met onderbrekingen voor een verblijf aan het MIT en aan de universiteit van Oxford, verbonden aan de Universiteit Utrecht. In 1979 werd hij benoemd tot hoogleraar logica en wijsbegeerte van de wiskunde aan die universiteit. Na zijn emeritaat in 1997 heeft Van Dalen zich beziggehouden met het verzorgen van de biografie van wiskundige en filosoof L.E.J. Brouwer (1881-1966), in wiens persoon en werk hij al tijdens zijn studie geïnteresseerd was geraakt. Brouwer, een onconventionele en revolutionaire denker, ontwikkelde aan het begin van de twintigste eeuw het intuïtionisme, waarmee hij zich afzette tegen een strikt formele manier van redeneren in de wiskunde. Brouwer was een centrale figuur in de wiskundige gemeenschap van zijn tijd; zijn ideeën zijn bepalend geweest voor de ontwikkeling van de twintigste-eeuwse wiskunde en filosofie (onder meer Wittgenstein werd door zijn denkbeelden beïnvloed).

Van Dalen ontfermde zich over de nagelaten brieven, manuscripten en aantekeningen van Brouwer, verzamelde en inventariseerde ze, en verzorgde de uitgave ervan. De biografie L.E.J. Brouwer en de grondslagen van de wiskunde (Epsilon) verscheen in 2001. Twee jaar daarvoor had Van Dalen al het eerste deel van een Engelstalige Brouwerbiografie het licht doen zien (Mystic, Geometer, and Intuitionist, Oxford, 1999). De KNAW is van oordeel dat Dirk van Dalen met zijn werk over Brouwer en met het ontsluiten van diens archief belangstelling heeft weten te wekken voor bijzonder Nederlands wetenschappelijk en cultureel erfgoed.

De Akademiepenning wordt uitgereikt op maandag 26 mei 2003 tijdens de openbare jaarvergadering (de Verenigde Vergadering) van de KNAW.

Het programma is als volgt:

16.00 uur Jaarrede door de president, prof. dr. W.J.M. Levelt 16.25 uur Lezing door prof. dr. K. van Berkel Vóór Heimans en Thijsse. Negentiende-eeuwse bronnen van de natuurbeweging in Nederland 17.05 uur Uitreiking van de Akademiepenning 2003 aan de heer Van Dalen, na een laudatio door prof. dr. P.C. van der Vliet

KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam. Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam.
Afdeling Voorlichting tel. 020-5510733, fax 020-6204941. voorlichting@bureau.knaw.nl