Partij van de Arbeid


22-05-2003


Dankwoord en aanbevelingen

We waren meer dan verheugd met de grote opkomst op de eerste PvdA Dag van de Stadsdelen. Het was ons inziens een ontspannen bijeenkomst, waar naast het kraken van inhoudelijke noten ook alle ruimte was voor ontmoeting en kennismaking. Om 11.00 uur stapte de 1^e van de meer dan
100 aanwezigen binnen en om 18.00 uur schoven ruim 40 mensen aan aan de Indische rijsttafel

Wat ons betreft; volgend jaar weer en dan, deo volente, op zaterdag 22 mei 2004. Het eerste stadsdeel dat zich aanmeldt als gastheer/vrouw, zal het worden.

Als bijlage de aanbevelingen, die voortkwamen uit de deelsessies waar jullie allemaal aan deel hebben genomen. Beschouw het als verslag van een geslaagde dag, maar ook als bescheiden leidraad voor concreet nieuw beleid. Wij zullen er in ieder geval zorg voor dragen dat de PvdA-bestuurders van de stadsdelen en van de centrale stad deze lijst zullen ontvangen.

Nogmaals dank voor deze VoorBeeldige ontmoeting en graag tot spoedig ziens,

Aanbevelingen
geformuleerd vanuit de 2 x 8 deelsessies, bijeengekomen op de 1^e dag van de stadsdelen op 17 mei 2002:

De Centrale Stad wil sturen op hoofdlijnen, maar veel oplossingen moeten worden gezocht op detailniveau

Bij incidenten in de buurt moet de overheid een time-out nemen. Hierdoor is een goede terugkoppeling naar de buurt mogelijk

Het is verstandiger afspraken met de politie op te nemen in een Programma van Eisen, dat de stedelijke overheid maakt, ipv prestatie-afspraken met Den Haag. Een inhoudelijke buurtinvulling wordt daardoor eerder preventief dan repressie.

Stadsdelen moeten ophouden zich als Calimero te gedragen

OpZoomeren lukt alleen als politici zeggenschap écht durven loslaten en initiatieven van bewoners daarmee een kans geven

Stadsdelen moeten eerst hun eigen profiel op gebied van kunst en cultuur opstellen, daarbij uitgaande van de eigen kansen die in ieder stadsdeel liggen. Ruimtelijke ordening, economie, kunst en cultuur zijn daarbij geen afzonderlijke zaken

Niet Zoeken Maar Vinden, reageer dus op initiatieven van bewoners

Stadsdelen moeten actief meedenken met verenigingen en mensen die op andere wijze iets voor het stadsdeel willen betekenen

Ieder stadsdeel moet over zijn eigen identiteit van uitgaansleven nadenken, waarbij de eigen kansen moeten worden meegenomen. Een denktank zoals de Nachtwacht kan hen daarbij ondersteunen, hiervoor moeten dan wel de financiële middelen ter beschikking van het stadsdeel staan

Stadsbreed zal de verdichting van de woningbouw gewoon doorgaan, ondanks tegenslag

Het VoorBeeld moet behouden blijven om het multicultureel/functioneel te gebruiken op stadsdeeloverstijgend niveau

Decentralisatie van onderwijsgeld vraagt clustering van stadsdelen

Een pool van DMO-mensen moet de stadsdelen in om te helpen met de Brede School

Weg met het huidige VMBO-onderwijs en terug naar de ambachtschool; jongeren willen een vak leren/beroep kiezen dat dat hun én hun omgeving perspectieven biedt

Stadsdelen moeten eerst een visie ontwikkelen over Werk in de Wijk en dan de regie voeren bij de uitvoering

Je kan dichter bouwen in de stad, doe het dan wel flexibel, differentieer je functies, zorg dat het verbouwbaar blijft en zorg voor een goed evenwicht met het groen

Charlotte Riem Vis