Ministerie van Buitenlandse Zaken


2002 Homogene Groep Internationale Samenwerking

Kamerbrief Jaarverslag 2002 Homogene Groep Internationale Samenwerking

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Financieel Economische Zaken

Afdeling Begrotingszaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag


Datum


21 mei 2003


Behandeld

M. Aalbersberg

Kenmerk

FEZ/BZ-134/03

Telefoon


+31 70 348 4148


Blad


1/1


Fax


+31 70 348 5549


Bijlage(n)

E-Mail

marianne.aalbersberg@minbuza.nl

Betreft

Jaarverslag 2002 Homogene Groep Internationale Samenwerking

Graag bied ik u het Jaarverslag 2002 aan van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). Het jaarverslag geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten, uitgaven en ontvangsten op het terrein van Internationale Samenwerking in 2002, gebaseerd op de jaarverslagen van de verschillende departementen. Het HGIS jaarverslag is daarmee hét integrale overzicht van het buitenlands beleid in 2002.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Mr. J.G. de Hoop Scheffer