Socialistische Partij

12de congres

Agnes Kant:'Stop stijging nominale premie'

22-05-2003 * Op initiatief van de SP hield de Tweede Kamer vandaag een spoeddebat over de dreigende verhogingen van de nominale ziektekostenpremie. "Deze maatregel zal wederom vooral de lagere inkomens treffen, waar onder ouderen met alleen AOW en de SP zal alles in het werk stellen om het tegen te houden," aldus Tweede-Kamerlid Agnes Kant.

De woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland verwacht in juli opnieuw tussentijdse premiestijging. Vorig jaar ontstond veel commotie om de verdubbeling van de ziektekostenpremies en de kwestie speelde een belangrijke rol in de campagne. De beloofde compensatie bleek niet volledig en deze nieuwe stijgingen worden evenmin gecompenseerd.

Agnes Kant Kant pleitte bij de minister voor het tegenhouden van de premieverhoging: `Dat heeft mijn voorkeur. Maar als het niet anders kan, kunnen we het ook hebben over compensatie van die premiestijging voor de mensen met de laagste inkomens'. Agnes Kant diende een motie in om de tussentijdse stijging te voorkomen, en - samen met GroenLinks - een voorstel om de nominale premie aan een maximum te binden.

Demissionair minister De Geus had veel woorden nodig om te zeggen dat hij niet van plan was iets te doen om de premiestijging tegen te houden: `Dat is de marktwerking, mensen kunnen ook een andere zorgverzekeraar nemen'. Ook D66 - bij monde van woordvoerder Bakker - voegde zich alvast in zijn rol als regeringspartij: `Die paar euro stijging, daar kunnen we toch niet steeds een debat over gaan voeren. Aan het einde van het jaar zien we wel of er wat gecompenseerd moet worden of niet'.

Agnes Kant stak haar teleurstelling niet onder stoelen of banken: `Dat de minister vandaag niet wil praten over inkomensafhankelijke premies zoals wij voorstaan begrijp ik. Maar hij wil helemaal níets doen, niet om de premiestijging tegen te houden, niet om dat voor de laagstbetaalden te compenseren. Mensen met lage inkomens worden weer gepakt'.

De SP voerde in januari al actie tegen stijgingen en Agnes Kant overhandigde de onderhandelaars tienduizenden handtekeningen van mensen die de regering verzochten de maatregel terug te draaien. Kant blijft bij het standpunt dat zij ook toen verwoordde: "Als premiestijging onvermijdelijk is, moeten we de verzwaring inkomensafhankelijk doorrekenen, zodat werkelijk de sterkste schouders de zwaarste lasten draaien."